II Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych - zdjęcia

Z okazji zbliżającego się święta Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, już po raz drugi, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 29 w Kielcach we współpracy z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii oraz Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach przeprowadzili Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych.

Koordynatorem i pomysłodawcą Turnieju jest p. Hanna Skrzek, nauczycielka historii z Zespołu Szkół Nr 29 - Gimnazjum Nr 1 w Kielcach, która wspólnie z p. Robertem Mazurem i Mariuszem Kowalskim ze Szwadronu Kawalerii oraz p. Markiem Maciągowskim, dyrektorem OMPiO poprowadzili Turniej.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m. in. Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Miasta Kielc, Marszałek Województwa oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Turniej składał się z dwóch etapów i skierowany był dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dzień wcześniej, 29 kwietnia, odbył się konkurs wiedzy o polskich symbolach narodowych i szkolnych. W części drugiej, 30 kwietnia na Wzgórzu Zamkowym, miała miejsce rywalizacja pocztów sztandarowych ze znajomości musztry , w której pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 11 w Kielcach, drugie Szkoła Podstawowa Nr 19, a trzecie Szkoła Nr 7. Na poziomie szkół gimnazjalnych kolejno uplasowały się: Gimnazjum Katolickie w Kielcach, Gimnazjum Nr 4 Integracyjne oraz Gimnazjum Sióstr Nazaretanek. Wśród technikum i liceum zwycięzcą zostało Technikum Mechaniczne. Drugie miejsce zdobyło X Liceum Ogólnokształcące, a trzecie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek.

Finał Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych i wręczenie nagród najlepszym drużynom odbędzie się 2 maja o godzinie 12 podczas uroczystości Święta Flagi na Rynku przy Urzędzie Miasta.