Bezrobocie w Świętokrzyskiem w dół. Optymistyczne dane

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach podzielił się z nami aktualnymi danymi statystycznymi. Po styczniowym wzroście, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w świętokrzyskich urzędach w lutym zmniejszyła się aż o 881 osób. To wyjątkowo duży spadek w porównaniu do sytuacji w latach ubiegłych. Dla przykładu – w lutym ubiegłego roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się zaledwie o 18 osób.

 Bezrobocie w Świętokrzyskiem w dół. Optymistyczne dane


Obecnie w rejestrach bezrobocia pozostają 46.124 osoby bez zatrudnienia. To o blisko 3,5 tysiąca mniej, niż przed rokiem. To oznacza, że bieżący rok, pod względem niskiego poziomu bezrobocia, prawdopodobnie będzie rekordowy.

Świętokrzyski rynek pracy wciąż pozostaje wrażliwy na wahania koniunktury sezonowej. Z tego wynikają zimowe wzrosty bezrobocia. Wynika to ze specyfiki regionalnej gospodarki, wciąż w dużej mierze opartej na rolnictwie. Mamy trzykrotnie większy, niż średnio w kraju, udział zatrudnionych w rolnictwie. Ważne branże to także budownictwo i obsługa ruchu turystycznego. To sektory generujące najwyższe wahania sezonowe. Ponadto, w wielu przypadkach, wraz z końcem roku wygasają umowy na czas określony, a także kończą się czasowe kontrakty zagraniczne.

Rośnie liczba trwałych miejsc pracy w naszym regionie. W świętokrzyskim, szybciej niż w kraju, przybywa pracujących w sektorze przedsiębiorstw. Jest ich obecnie 123,7 tys. osób – o blisko 4% więcej, niż przed rokiem. Tylko w lutym pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 3.400 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wysokie zapotrzebowanie na pracowników powoduje presję na wzrost wynagrodzeń. Płace w regionie, w skali ostatniego roku, wzrosły aż o 7%.

Wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy są przygotowane do realizacji działań aktywizacyjnych w stosunku do zarejestrowanych bezrobotnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało naszemu województwu ze środków Funduszu Pracy ponad 105 milionów złotych na aktywną walkę z bezrobociem. Pozwoli to objąć wsparciem co najmniej 15 tysięcy osób bezrobotnych. W razie potrzeby, dodatkowe środki na aktywizację będą na przestrzeni roku uruchamiane z ministerialnej rezerwy.

Dodatkowe 49 milionów uruchomi w tym Wojewódzki Urząd Pracy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Środki te nasze województwo otrzymało jako premię za wysokie wyniki realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu, osobom bez zatrudnienia po 29. roku życia udzielonych zostanie co najmniej 1.000 dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. Kolejne 650 osób długotrwale bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych, otrzyma kwalifikacje niezbędne do podjęcia zatrudnienia.

S.D.07.03.2019