Co grozi lokatorom spóźniającym się z opłatami za mieszkanie?

Zaległości w opłatach od czynszu w świetle zakredytowania dużej części społeczeństwa, stanowią coraz powszechniejszy problem. Czy zaniechanie opłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej to dobry pomysł? Czym ryzykuje osoba unikająca uiszczania stosownych opłat czynszowych?

Co grozi lokatorom spóźniającym się z opłatami za mieszkanie?

Obowiązkowe opłaty czynszowe

Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej, obowiązany jest do partycypacji w kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości, w tym części wspólnych budynku. Wszelkie koszty remontów, utrzymania pomieszczeń w porządku i czystości, bieżące drobne naprawy, ubezpieczenia i inne, pokrywane są z opłat czynszowych właścicieli mieszkań, którzy są jednocześnie członkami wspólnoty mieszkaniowej.

Znajdź wymarzone mieszkanie od dewelopera. Sprawdź oferty nowych mieszkań w Kielcach.

Wysokość comiesięcznych opłat, ustalana jest proporcjonalnie do wielkości udziałów właścicieli nieruchomości w nieruchomości wspólnej. Ustalenie opłat następuje w drodze uchwały, podjętej większością głosów osób uprawnionych i biorących udział w głosowaniu.

Kto jest uprawniony do dochodzenia zaległych roszczeń?

W momencie, gdy opłaty stają się wymagalne, tj. po upływie terminu ustalonego do ich uiszczania, wspólnota ma prawo do dochodzenia należności. Podmiotem zobowiązanym do dokonywania wszelkich czynności w przedmiocie kontroli nad działalnością wspólnoty, w tym w zakresie płatności, jest zarządca wspólnoty mieszkaniowej. Ustawowo (zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.1 (DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.), właściciele winni uiszczać czynsz do dnia 10 każdego miesiąca.

W takiej sytuacji zarządca wzywa zalegającego z opłatami czynszowymi, do uiszczenia stosownych kwot. Niekiedy uprzednio właściciele ustalają formę takich wezwań oraz obowiązek np. dwukrotnego dokonania ponagleń do zapłaty.

W wezwaniu do zapłaty wskazuje się wysokość odsetek ustawowych od kwoty zaległości oraz informację, iż w przypadku bezskuteczności wezwania, wspólnota wystąpi z roszczeniem na drodze sądowej.

Zgodnie z dyspozycją art. 15 ustawy o własności lokali, wspólnota mieszkaniowa ma uprawnieni do dochodzenia zaległych należności w postępowaniu upominawczym bez względu na wysokość zaległości. Warto przy tym podkreślić, iż postępowanie upominawcze toczy się bardzo szybko, co pozwala na uzyskanie nakazu zapłaty opatrzonego stosowną klauzulą wykonalności w okresie skróconym.

Wspólnota mieszkaniowa wyposażona w ww. nakaz, przedkłada go komornikowi, który przeprowadza postępowanie egzekucyjne z majątku dłużnika.

W ostateczności wspólnota mieszkaniowa może skorzystać z art. 16 ustawo o własności lokali, występując do sądu o udzielenie upoważnienia do licytacji a następnie sprzedaży lokalu dłużnika, uchylającego się od obowiązku zapłaty. Następuje to w sytuacji : „Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości”. Ze środków uzyskanych z licytacji, pokrywa się zaległość dłużnika a resztę przekazuje dawnemu właścicielowi nieruchomości.

Artykuł opracowany przez redakcję portalu nowych mieszkań i domów - https://rynekpierwotny.pl/

artykuł partnera

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych komentarzy. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą z tego tytułu ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy wulgarnych, zawierających linki lub nieodnoszących się do treści merytorycznej itp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------