Wójt mija się z prawdą? Nieprawdziwe odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej?

Wiele uzasadnionych wątpliwości budzą odpowiedzi wójta gminy Sitkówka-Nowiny Sebastiana Nowaczkiewicza na wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Jak się okazuje wskazane przez gminę osoby odpowiedzialne za rozliczenie finansowe projektów ekologicznych w rzeczywistości nie mają z tym nic wspólnego. Czy doszło do poświadczenia nieprawdy?

Wójt mija się z prawdą? Nieprawdziwe odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej?


Gmina Sitkówka-Nowiny realizowała dwa programy edukacyjne współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Pierwszy projekt "Rozwijam się i chronię - mam to w naturze" był realizowany w 2017 roku. Drugi "Wymelduj smog ze swojego sąsiedztwa" w zeszłym roku. Pojawia się wiele pytań dotyczących realizacji wspomnianych programów edukacyjnych.

W odpowiedzi na przesłany wniosek dotyczący udostępnienia informacji publicznej w zakresie wskazania urzędnika gminy Sitkówka-Nowiny odpowiedzialnego za rozliczenie finansowe projektu "Rozwijam się i chronię" oraz "Wymelduj smog" wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz wskazał dwie osoby pracujące w urzędzie gminy.

Pierwsza z nich w rozmowie kategorycznie zaprzeczyła jakoby miała cokolwiek wspólnego z rozliczeniem finansowym. - Rozliczeniem finansowym? Ja? Ja miałam tylko spotkania z mieszkańcami i tyle. - przekonuje urzędniczka. Druga wskazana przez wójta gminy osoba odpowiedzialna za drugi z projektów w krótkiej rozmowie telefonicznej stwierdziła, że "rozliczeniem zajmowała się księgowość, nie ja" po czym ucięła rozmowę odsyłając do wójta gminy Sitkówka-Nowiny.

Dlaczego obie wskazane przez wójta osoby kategorycznie zaprzeczają odpowiedzialności za rozliczenie finansowe projektu realizowanego przez gminę Sitkówka-Nowiny przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach? Czy doszło do poświadczenia nieprawdy w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej?

Na tym niestety nie koniec. W kolejnej odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wójt Sebastian Nowaczkiewicz informuje, że "Gmina Sitkówka-Nowiny nie opłacała żadnych rachunków/faktur na rzecz Fundacji Możesz Więcej." Przeszukując Biuletyn Informacji Publicznej gminy Sitkówka-Nowiny łatwo można znaleźć informację, że wspomniana fundacja wygrała przetarg na promowanie nowych terenów inwestycyjnych w gminie Sitkówka-Nowiny. Jakby tego było mało w wydawanym przez fundację magazynie znalazły się również "artykuły partnerskie" dotyczące realizowanych przez gminę projektów ekologicznych z dofinansowaniem WFOŚiGW.

Do tematu powrócimy po napływie kolejnych odpowiedzi.

EDYCJA: 10 lipca gmina Sitkówka-Nowiny przesłała uzupełnienie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w którym znalazła się wspomniana w tekście faktura za promocję nowych terenów inwestycyjnych. Przypomnijmy, że początkowo tej informacji nie było w odpowiedzi.

Wójt mija się z prawdą? Nieprawdziwe odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej?


fot.Gmina Sitkówka-Nowiny/FB

Odpowiedzi

Ile jeszcze trzeba ,by zajęły się tym tematem odpowiednie służby.Czy Państwo jest tylko teoretyczne,a Prawo i Sprawiedliwość to pusty slogan?

Zgodnie z przepisem art. 271 §1 KK funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Powyższe oznacza, iż wyczerpane być muszą znamiona czynu karalnego tak pod względem podmiotowym (funkcjonariusz publiczny w rozumieniu przepisu art. 115 §13 KK, uprawniony do wystawienia dokumentu w rozumieniu art.115 §14 KK), jak i przedmiotowym (poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne). Należy podkreślić, że sprawca nie oświadcza, ale poświadcza nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

W świetle powyższego wskazuje się na przepis art. 304 §1 Kodeksu postępowania karnego, w myśl którego każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przestępstwo poświadczenia nieprawdy jest przestępstwem ściganym z urzędu.