Dofinansowanie dla szpitali i uczelni wyższych

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Urząd Marszałkowski podpisał umowy na realizację zadań dotyczących rozbudowy bazy dydaktycznej uczelni wyższych oraz wyposażenia szpitali w nowoczesną aparaturę medyczną. Marszałek Adam Jarubas zaakceptował w sumie 17 umów opiewających łącznie na kwotę 65 mln zł. Dofinansowanie tych inwestycji w znacznej części będzie pochodziło z ww. Programu Operacyjnego.

 Dofinansowanie dla szpitali i uczelni wyższych

Unijne pieniądze zostaną przeznaczone na budowę laboratoriów oraz kampusu Politechniki Świętokrzyskiej. Uczelnia podpisała już pierwsze umowy dotyczące rozwoju zaplecza dydaktyczno-badawczego. W projekcie znalazły się również m. in. Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Administracji Publicznej.

Programem dofinansowania został objęty także Wojewódzki Zespolony Szpital w Kielcach. Podpisano wstępne umowy na kwotę ponad 3,5 mln zł na rozbudowę m.in. elektrokardiologii. Dodatkowo planowany jest zakup tomografu komputerowego oraz najnowocześniejszego sprzętu potrzebnego na oddziale kardiologicznym. Dzięki temu pacjenci będą mieli lepszy dostęp do specjalistycznej aparatury, a co za tym idzie zapewnione szybsze i skuteczniejsze metody leczenia.

Magdalena Skrzek 08.05.2012
fot.sejmik.kielce.pl

OBEJRZYJ VIDEO: Kolejne umowy na innowacje, badania i rozwój podpisane.