Filmoteka szkolna dla kieleckich uczniów

Już od października uczniowie szkół w Kielcach i okolicach będą mogli wziąć udział w projekcie edukacji audiowizualnej realizowanym przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Jego celem jest dostarczenie młodym ludziom ważnych i ambitnych filmów oraz zachęcenie do dyskusji o nich.

 Filmoteka szkolna dla kieleckich uczniów Kino WDK Kielce

W Kielcach projekt Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (NHEF) jest realizowany w kinie WDK już po raz czwarty. W poprzednich latach uczestniczyło w nim prawie 30 tysięcy uczniów.

Moim życzeniem i celem zarazem jest, z jednej strony, pokazanie moim młodym widzom, że filmy prezentowane w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej mogą chociażby w minimalnym stopniu pokazywać ich świat i ich problemy, z drugiej zaś – postarać się za wszelką cenę pobudzić ich do zadawania pytań i inicjowania rozmów na tematy związane z tym, co wspólnie oglądają i przeżywają w ciemnościach sali kinowej… Tylko tyle i aż tyle! – mówi Jarosław Skulski, koordynator projektu w Kielcach.

Projekt powstał z myślą o młodych widzach, którym daje dostęp do ambitnego, niekomercyjnego kina, spotkań z gośćmi, multimedialnych prelekcji, dyskusji i warsztatów oraz interdyscyplinarnych materiałów dydaktycznych. Jest odpowiedzią na potrzebę, której nie zaspokajają do końca ani rodzice, ani edukacja filmowa w przeciętnej polskiej szkole. Pomimo ogólnego przekonania, że filmy stanowią doskonałą platformę do rozmów o zachodzących w świecie zjawiskach, badania przeprowadzone przez PBS DGA w sierpniu br. pokazują, że aż 42% rodziców dzieci w wieku szkolnym w ogóle nie chodzi z nimi do kina, 36% robi to rzadziej niż raz na 3 miesiące. Spośród tych, którzy to robią, prawie połowa (45%) rzadko lub wcale nie wykorzystuje filmów do rozmów ze swoimi dziećmi, np. na trudne tematy. W opinii rodziców (48% badanych) również szkoła nie zwraca wystarczającej uwagi na edukację filmową. Według nich uczniowie chodzą do kina zbyt rzadko, a nauczyciele nie przykładają wagi do wyboru wartościowych filmów.

Widownią kina dzisiaj w Polsce jest młodzież. To jest ich forum informacji o świecie, o kondycji człowieka, wyborach moralnych. Muszą przyjść na to spotkanie z filmem przygotowani. Muszą się do­wiedzieć i przeżyć jak o tym świecie myśleli wielcy artyści kina. Muszą się nauczyć z ekranem dyskutować, a nie tylko przed nim wypoczywać. – mówi Jerzy Stuhr, ambasador projektu.

Idea projektu jest prosta. Nauczyciele zapisują swoich uczniów na wybrany z oferty cykl i od października do czerwca, raz w miesiącu przychodzą wraz z nimi do kina. Przed pokazem odbywają się prelekcje, a nauczyciele otrzymują materiały dydaktyczne do wykorzystania podczas lekcji. Tematyka cykli jest bardzo różnorodna - część spotkań poświęcona jest zagadnieniom filmoznawczym i audiowizualnym, część - kulturowym i społecznym. W ofercie programu można znaleźć produkcje polskie, europejskie i amerykańskie, dostosowane do wszystkich poziomów edukacyjnych.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w kinach, w których realizowany jest projekt oraz poprzez stronę www.nhef.pl. Na stronie znajduje się również lista kin oraz formularze zgłoszeniowe. Rekrutacja trwa do końca września.