Kielce dostaną 231 milionów na drogi, autobusy i przebudowę dworca PKS

Poprawa mobilności miejskiej oraz większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego ­– to główny cel inwestycji, na którą Gmina Kielce otrzyma 231 mln zł z Programu Polska Wschodnia (POPW). Umowy o dofinansowanie 2 projektów podpisano 14 czerwca br w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Kielce dostaną 231 milionów na drogi, autobusy i przebudowę dworca PKS

Przyznane środki Kielce przeznaczą na wdrożenie inteligentnego systemu transportowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury. Dzięki inwestycjom w zrównoważony transport miejski wzrośnie atrakcyjność miasta i poprawi się jakość życia jego mieszkańców – zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Celem pierwszego projektu jest zwiększenie wykorzystania oraz zapewnienie wysokiej jakości transportu publicznego w Kielcach. Projekt przyczyni się do zwiększenia udziału taboru niskoemisyjnego (autobusy hybrydowe) we flocie transportu publicznego. Wpłynie także na poprawę jakości funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej (tablice informacyjne, bus-pasy, przystanki, pętla autobusowa).

Projekt dotyczy:
· rozbudowy ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego;
· rozbudowy ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach;
· zakupu i montażu 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych;
· zakupu 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6.

Celem drugiego projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego Kielc oraz jego obszaru funkcjonalnego, zapewniające wzrost mobilności jego mieszkańców i poprawę efektywności układów transportowych. Projekt wpłynie m.in. na skrócenie czasu podróży komunikacją miejską, integrację form transportu poprzez budowę Centrum Komunikacyjnego, gdzie zlokalizowany zostanie parking dla samochodów wraz z miejscami postojowymi dla rowerów. Budowa nowych połączeń podniesie przepustowość tras oraz czas przejazdu autobusów, co w bezpośredni sposób przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw używanych do napędzania pojazdów silnikowych.

Projekt obejmuje:
· wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) wraz z budową niezbędnej infrastruktury;
· zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej;
· zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD „koralikowych” wizualizujących przebieg trasy danej linii;
· doposażenie autobusów w urządzenia systemu zapowiedzi głosowych;
· budowę przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej
z ul. Witosa;
· budowę drogi na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej;
· budowę pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta;
· budowę Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach);
· poprawę dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności.