Kielce Wiadomości Sport Informacje

Kielce potęgą w dziedzinie poradnictwa zawodowego

Aż jedna trzecia nagród za realizację akcji Ogólnopolski Tydzień Kariery przyjedzie do Kielc. Zgodnie z ogłoszoną 15 marca 2018 roku decyzją jury, powołanego przez Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, laury otrzymały: Miejski, Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy.

W weekendy bezpłatnie popływamy na kieleckich basenach

Dla MUP jest to już siódme wyróżnienie, co czyni z niego jedną z najczęściej nagradzanych za wkład w rozwój poradnictwa zawodowego instytucji w Polsce. Ubiegłoroczny IX Ogólnopolski Tydzień Kariery odbywał się w całym kraju w dniach od 16 do 22 października pod hasłem: „Ja na rynku pracy – moje talenty i moje kompetencje”. Celem tej akcji jest propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery i promocja usługi poradnictwa zawodowego. Zainicjowało ją w 2009 roku Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat nad nią sprawują od początku ministrowie właściwi dla spraw edukacji i pracy.

W ubiegłym roku kielczanie mogli brać udział w warsztatach doradczych, targach pracy, zajęciach i konsultacjach online, panelach dyskusyjnych i pokazach filmowych.