Kielecki Park Technologiczny świętuje 10 lat!

Ponad 80 tysięcy metrów kwadratowych gruntu, blisko 32 tys. mkw. powierzchni użytkowej w tym 2 inkubatory technologiczne, 5 hal, 4 centra kompetencji. Do tego blisko 20 hektarów terenów pod inwestycje – to część dorobku KPT osiągniętego na przestrzeni 10 lat.

Kielecki Park Technologiczny świętuje 10 lat!

Szymon Mazurkiewicz, dyrektor KPT przyznaje dziś, że dekadę temu istniało duże ryzyko związane z niepowodzeniem przedsięwzięcia. - Nie ma sprawdzonego modelu, który można było przenieść z innej lokalizacji do Kielc i mieć gwarancję odniesienia sukcesu. Każdy park musi być „uszyty na miarę potrzeb” danej społeczności lokalnej, regionu. Nie istnieją rozwiązania w pełni kopiowalne – zauważa dyrektor. Pierwsze parki technologiczne na świecie były tworzone w latach 40-tych ubiegłego stulecia, a w Polsce - w połowie lat 90-tych. Dopiero później, za sprawą uruchomienia finansowania z Unii Europejskiej, można było zaobserwować znaczący wzrost zainteresowania wykorzystaniem pieniędzy pod kątem budowania terenów aktywności gospodarczej. Z szansy, jaką niosły ze sobą unijne fundusze postanowiono skorzystać w Kielcach. Wcześniej jednak należało określić model, najlepsze rozwiązanie dla stolicy Świętokrzyskiego. - Jeździliśmy po świecie. Skandynawia, USA, Azja – to miejsca, które zrobiły na nas największe wrażenie, ale nie zwracaliśmy uwagi tylko na te projekty, które odniosły sukces. Szczególną uwagę poświęcaliśmy tym przedsięwzięciom, które „nie wypaliły” i pytaliśmy dlaczego – mówi Szymon Mazurkiewicz. To właśnie dzięki licznym wizytom studyjnym udało się wypracować najlepszy model instytucji wspierającej przedsiębiorczość i innowacyjność dla Kielc.

Na początku powstał tzw. Kielecki Inkubator Technologiczny, czyli instytucja, która miała odpowiadać na potrzeby ludzi młodych i środowiska akademickiego w kontekście wspierania działalności start-upowej. - Pamiętam, jak pierwszy raz pokazaliśmy wstępną koncepcję i odbiór nie był zbyt optymistyczny. Ludzie nie do końca czuli potrzebę organizacji tego typu działalności, ale wraz z upływem czasu zaczęliśmy gromadzić wokół siebie zwolenników, zarówno z sektora nauki, jak i biznesu. To oni bardzo nam pomogli. Wtedy też zapadła decyzja, że w Kielcach nie będzie działał tylko inkubator, ale cały park technologiczny – podkreśla dyrektor. Jego zdaniem, bez przychylności władz miasta, nie udałoby się „pociągnąć” projektu. - Dostaliśmy ogromny kredyt zaufania. Stworzono nam idealne warunki, klimat sprzyjający twórczej pracy – wymienia dyrektor i dodaje, że duży wkład w stworzenia koncepcji miało środowisko akademickie - pracownicy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (wówczas Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego - przyp. red.) oraz Politechniki Świętokrzyskiej.

Pierwszy projekt, który otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej opiewał na kwotę 86 milionów złotych. Z tych pieniędzy wybudowano inkubator Orange Inc. oraz Centrum Technologiczne. - Pierwsze lata działalności pokazały, że wpisaliśmy się w potrzeby lokalnego biznesu. Po trzech latach potrzeby się zwiększyły jeżeli chodzi o infrastrukturę i profesjonalizację usług. Dlatego podjęliśmy wówczas decyzję o dalszym rozwoju infrastruktury, by w rezultacie zbudować tzw. efekt skali – czyli kumulację na jednym terenie jak największej liczby firm. Powstał prawdziwy ekosystem biznesowy – opowiada Szymon Mazurkiewicz i dodaje, że kluczowym momentem był rok 2012. Komisja Europejska bardzo pozytywnie oceniła wówczas przedsięwzięcie i przyznała dodatkową transzę 20 mln euro, dzięki którym powstał kolejny inkubator – Skye Inc. Rozbudowano także Centrum Technologiczne oraz zainwestowano w tzw. Centra Kompetencji, które dzisiaj na co dzień wspierają działalność firm funkcjonujących w KPT. Centra - Druku 3D, Fashion Design, CNC, ICT i Energetyczne Centrum Nauki - to profesjonalne przestrzenie, w których dopracowany został każdy szczegół. ECN to jedyna tego typu w regionie placówka, którą od momentu otwarcia (listopad 2015 r.) odwiedziło prawie 40 tys. osób.

Park wzbogacił się także o tereny inwestycyjne, gdzie powstają zakłady produkcyjne, a co za tym idzie, nowe miejsca pracy i nowoczesne technologie. Strefy B i C przeznaczone zostaną do sprzedaży już w pierwszym kwartale 2018 roku. Na chwilę obecną trwają prace budowlane związane z uzbrojeniem oraz niezależnie prace geodezyjne. - Cały czas wpływają do nas listy intencyjne od przedsiębiorców żywo zainteresowanych zakupem gruntów inwestycyjnych. Branże są różne - działalność usługowa, sprzedaż, działalność produkcyjna. Wśród nich są firmy, które wychodzą z inkubatorów technologicznych i chcą się dalej rozwijać w KPT – dodaje Szymon Mazurkiewicz.

Za największy sukces minionej dekady Szymon Mazurkiewicz uważa fakt, że przez ten czas udało się zyskać zaufanie firm. Dziś KPT „pęka w szwach”. Kolejni przedsiębiorcy czekają na liście rezerwowej. - Firmy doceniają nas nie tylko za jakość infrastruktury, którą dysonujemy, ale także za efekty synergii, które w Parku powstają, za możliwości współpracy z innymi podmiotami oraz za usługi, które na co dzień oferujemy. Wywołaliśmy w mieście swoistą modę na funkcjonowanie w KPT. To dziś prestiżowy adres – podkreśla dyrektor.

Koncepcja rozwoju KPT wpisuje się w ideę Technopolis – nowoczesnej, wielofunkcyjnej dzielnicy biznesowej. - Na Park patrzymy jako na wielofunkcyjny obszar działalności gospodarczej, gdzie powstają funkcje nie tylko okołobiznesowe. Przedszkole, infrastruktura sportowa, punkty usługowe, a nawet mieszkania - wszystko po to, by w tej części Kielc także dobrze się żyło. Chcemy, aby nasi przedsiębiorcy mieli wszystkie niezbędne usługi na wyciągnięcie ręki – mówi dyrektor KPT.

W pierwszej kolejności powstanie California Inc. - największy inkubator technologiczny w Europie Centralno-Wschodniej. Inwestycja to wartość 86 mln zł. Dofinasowanie pochodzić będzie z funduszy europejskich. Nowy budynek o powierzchni ok. 14 tys. mkw. będzie gotowy w połowie 2021 r. Unikalny, wielofunkcyjny, a także ekologiczny i wybudowany z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii z zakresu architektury, budownictwa oraz zarządzania nieruchomością – to jego główne zalety. Oprócz nowoczesnych powierzchni biurowych, znajdą się tam przestrzenie do nawiązywania biznesowych relacji - konferencyjna, coworkingowa i mentoringowa, a także zaplecze laboratoryjne i socjalne. Ostatnie piętro w całości stworzy strefę sportowo-rekreacyjną. W planach jest także budowa inkubatora logistycznego.

- W najbliższej przyszłości chcemy mocno zaistnieć w świadomości studentów po to, aby częściej decydowali się na zakładanie działalności gospodarczej. Będziemy współpracować ze środowiskiem naukowym i dążyć do tego, aby w podstawie programowej znalazła się nauka przedsiębiorczości. Komercjalizacja wiedzy to jeden z kluczy do szybkiego rozwoju gospodarczego i poprawiania konkurencyjności rynkowej – mówi Szymon Mazurkiewicz.

Dyrektor uważa, że należy także zastanowić się nad zmianą struktury udziałowej KPT. Park mógłby stać się spółką prawa handlowego. Przyszłość wiąże się także z poszerzeniem oferty - rozwojem zespołu inkubatorów technologicznych o nowe budynki, przyszłe siedziby i miejsce dla start-upów. Mocno akcentowany będzie również rozwój terenów inwestycyjnych. - Nasze firmy wchodzą w kolejne fazy rozwoju. Chcą budować własne zakłady produkcyjne. Musimy im w tym pomóc – zauważa. Dodaje, że instytucja będzie dążyć do profesjonalizacji w zakresie usług okołobiznesowych, która powinna odpowiadać na bardziej zaawansowane potrzeby przedsiębiorców. - Chcemy bardziej włączać się w procesy związane z internacjonalizacją firm – pomagać im w wejściu na rynki zagraniczne – wymienia dyrektor.

Obecnie w KPT działa ponad 200 firm. Budowa infrastruktury kosztowała 86 mln zł, a jej rozbudowa to kolejne 126 mln zł. Wartość wsparcia, jakie otrzymali przedsiębiorcy w ciągu ostatnich 10 lat w ramach projektów realizowanych przez KPT to blisko 16 mln zł. Liczbę nowych miejsc pracy w firmach zlokalizowanych w Parku od początku jego istnienia szacuje się na ok. 1200.
Prawie 3,5 tys. osób skorzystało do dziś z usług oferowanych przez Centra Kompetencji.