Mają pomysł na zagospodarowanie Wietrzni

Dodatkowe ścieżki, ławki, edukacyjne tablice informacyjne, lapidarium, stojaki na rowery a nawet wieża widokowa mogą niebawem pojawić się na terenie kieleckiego rezerwatu Wietrznia.

Mają pomysł na zagospodarowanie Wietrzni

Koncepcję zagospodarowania terenu przedstawił podczas spotkania w Centrum Geoedukacji Michał Gdak z Pracowni Przestrzeni Publicznej Instytutu Dizajnu w Kielcach. Teren Wietrzni obecnie objęty rezerwatem przyrody nieożywionej przez ostatnie stulecia był miejscem wydobycia i obróbki wapieni. Przedstawiony pomysł zakłada nawiązanie do tradycji przemysłowych tego obszaru. Dzięki temu poza funkcjami typowo rekreacyjnymi Wietrznia zyskałaby dodatkowe walory edukacyjne.

Istotnym elementem wchodzącym w skład koncepcji jest wieża widokowa wykonana ze stali. W toku dyskusji nad propozycją padła propozycja aby ten element był wykonany z materiału skalnego, przez co bardziej wkomponuje się w otaczający krajobraz. Innym ciekawym elementem jest lapidarium czyli miejsce gdzie prezentowane mogły być walory geologiczne innych dawnych kamieniołomów w regionie.

Czy i kiedy dojdzie do realizacji przedstawionego pomysłu zależeć będzie od możliwości pozyskania dofinansowania. W optymistycznym wariancie prace mogłyby ruszyć już w przyszłym roku.