Koniec siatkówki w Kielcach? KPS Buskowianka Kielce postawiona w stan likwidacji

KPS Buskowianka Kielce postawiona w stan likwidacji. Powodem bardzo zła płynność finansowa klubu.

Koniec siatkówki w Kielcach? KPS Buskowianka Kielce postawiona w stan likwidacji


Poniżej publikujemy oświadczenie KPS Buskowianka Kielce:

Czarne chmury zebrały się nad kielecką siatkówką. Odbyło się trzecie nadzwyczajne walne zgromadzenie członków stowarzyszenia KPS Buskowianka Kielce, mające na celu wybranie zarządu Klubu. W połowie marca z funkcji prezesa zrezygnował ówczesny sternik kieleckich siatkarzy, Łukasz Zieliński. Reszta zarządu także podała się do dymisji.

22 marca odbyło się drugie nadzwyczajne walne zgromadzenie członków stowarzyszenia powołane z inicjatywy komisji rewizyjnej. Podstawą do tego zebrania była ocena w zakresie płynności finansowej klubu. Na dzień zebrania komisja rewizyjna oceniła ją jako złą. W porządku obrad uwzględniono wybór nowego zarządu, z uwagi na fakt, że w dniu 11 marca zarząd w składzie: prezes Łukasz Zieliński, wiceprezes Mateusz Grabda oraz członek Zarządu Michał Kusiński złożyli rezygnację z pełnionych funkcji. Zgromadzenie zwołane zgodnie ze statutem obradowało w pierwszym terminie, ale z powodu braku quorum nie było w stanie podejmować prawomocnych decyzji. W tym samym dniu z przesunięciem czasowym zgromadzenie obradowało w drugim terminie. Realizując porządek obrad określony w zawiadomieniu, to jest m.in. wybór nowego zarządu nie został zrealizowany z uwagi na fakt braku chętnych do pracy w zarządzie. Ponadto nadzwyczajne walne zgromadzenie postanowiło zwołać kolejne nadzwyczajne walne zgromadzenie w dniu 29 marca, gdzie w porządku obrad przewidziano ponownie wybór nowych władz w postaci zarządu. Trzecie nadzwyczajne walne zgromadzenie również zwołano zgodnie ze statutem na wniosek co najmniej 1/3 członów zwyczajnych stowarzyszenia. Frekwencja była wystarczająca, tj. ponad 50% i zgromadzenie to mogło podejmować prawomocne uchwały. Realizując porządek obrad zgromadzenia kolejny raz nie udało się członkom wybrać nowego zarządu. W związku z zaistniałą sytuacją, członkowie postanowili podjąć trzy bardzo istotne uchwały dla funkcjonowania klubu, tj. uchwałę o postawieniu w stan likwidacji i rozpoczęcie procedury likwidacyjnej z dniem 29 marca. Następnie dokonano wyboru likwidatora, jak również podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia pozostałego mienia klubu.

Jednocześnie informujemy, że medialne doniesienia o zakończeniu współpracy z Uzdrowiskiem Busko-Zdrój są nieprawdziwe. Firma ta w żaden sposób nie przyczyniła się do wprowadzenia Klubu w stan likwidacji. Klub Piłki Siatkowej Buskowianka Kielce wyraża ogromne podziękowania dla sponsora tytularnego, bez którego pomocy osiągnięty wynik sportowy nie byłby możliwy, a drużyna z sukcesem zakończyła rozgrywki utrzymując się w 1. Lidze.

Władze klubu dziękują za udzielenie pomocy finansowej prezydentowi Miasta Kielce, panu Bogdanowi Wenta, Urzędowi Marszałkowskiemu oraz pozostałym sponsorom naszego stowarzyszenia, którzy w ogromnym stopniu przyczynili się do dokończenia rozgrywek w sezonie 2018/2019. uczestnictwa w rozgrywkach.

Podczas trwania procedury likwidacyjnej Członkowie stowarzyszenia liczą, że w trakcie trwania procedury likwidacyjnej pojawią się w klubie pasjonaci, którym los kieleckiej siatkówki nie jest obojętny i uda się wystartować w nowym sezonie 2019/2020 w oparciu o posiadaną licencję sportową.

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych komentarzy. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą z tego tytułu ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy wulgarnych, zawierających linki lub nieodnoszących się do treści merytorycznej itp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------