Świętokrzyska atrakcja wśród najcenniejszych dóbr kultury świata

Krzemionki Opatowskie wpisane zostały na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ich wyjątkową wartość doceniło międzynarodowe gremium specjalistów podczas 43. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Baku.

Świętokrzyska atrakcja wśród najcenniejszych dóbr kultury świata


Pradziejowe kopalnie krzemienia, które znajdują się nieopodal Ostrowca Świętokrzyskiego to jeden z najciekawszych rezerwatów na terenie województwa świętokrzyskiego. Zachowane pod ziemią i na jej powierzchni dziedzictwo archeologiczne jest świadectwem rozwoju przemysłu na ziemiach polskich w neolicie. Wyjątkowy zabytek ale też interesująca atrakcja turystyczna składa się z czterech części. To główne pole górnicze w Krzemionkach, dwa mniejsze pola Borowina i Korycizna oraz osada górnicza, której mieszkańcy obrabiali wydobywany krzemień i wykonywali narzędzia przeznaczone na sprzedaż. Kopalnie działały w latach około 3900-1600 p.n.e. Odkryte zostały przez geologa Jana Samsonowicza w 1922 roku.

Krzemionkowski Region Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego został wpisany na listę UNESCO na podstawie kryterium III i IV. Tym samym oficjalnie uznano, że świętokrzyski zabytek niesie wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej i jest wybitnym przykładem zespołu obiektów techniki, który ilustruje dawne dzieje ludzkości.

- Wpis na listę UNESCO jest ogromnym prestiżem dl;a instytucji. Z naszej strony wiąże się to z wieloma zadaniami do którym musimy się dostosować. To cały szereg biurokratycznych przygotowań, typu raportowanie do określonych instytucji. My czekamy także na wzmożony ruch turystyczny, przede wszystkim na gości z zagranicy – skomentowała Beata Kobiałka, p.o. dyrektora Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki”.

Podczas 43. sesji na listę UNESCO trafiło w sumie 25 dóbr kultury z całego świata, w tym jedno z Polski.

S.D.10.07.2019
fot.krzemionki.pl