Kielce Wiadomości Sport Informacje

Kadzielnia, Wietrznia i Ogród Botaniczny dofinansowane

Miliony dla kieleckiego Geoparku. Podpisano umowę o dofinansowanie dwóch nowych projektów realizowanych przez placówkę. Pozyskane środki w kwocie blisko 18 milionów złotych pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Policjanci na sygnale eskortowali rodzącą kobietę

Projekt „Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego” przewiduje między innymi powstanie u podnóża Karczówki wodospadów, trzech oczek wodnych, alpinarium, ścieżek i kładek, także trzech ogrodów: japońskiego, orientalnego i włoskiego. Zaplanowano ponadto budowę infrastruktury technicznej, czyli sieci wodociągowej i energetycznej. Koszt modernizacji szacuje się na przeszło 9,1 mln złotych, z czego 6,3 mln pokryją środki unijne.

Z kolei „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce” obejmuje liczne zmiany na terenie rezerwatu Kadzielnia, takie jak ścieżki edukacyjne, ciągi pieszo-rowerowe, edukacyjny punkt „Woda” oraz zabezpieczenia skarp. W rezerwacie Wietrznia powstaną zaś ścieżki edukacyjne i geologiczny ogród doświadczeń. Co więcej, dla osób niewidomych zostanie tu wykonana specjalna makieta plastyczna rezerwatu. Koszt przebudowy wynosi 13 940 000 złotych, z czego kwota dofinansowania to 11 849 000 złotych. Prace dotyczące obu projektów mają zakończyć się w 2019 roku.

Paulina Kalinowska