Kielce Wiadomości Sport Informacje

Ministerialne wsparcie dla kieleckiego szpitala

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ten sposób placówka będzie mogła nabyć sprzęt o wartości blisko 8,5 miliona złotych. Umowę w sprawie wsparcia podpisali podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz i dyrektor szpitala Andrzej Domański.

Ministerialne wsparcie dla kieleckiego szpitala

Nową aparaturę dostaną oddziały zajmujące się dziećmi, zwłaszcza te związane z neonatologią i pediatrią, a także współpracujące z nimi pracownie diagnostyczne. Zakupiony sprzęt i adaptacja pomieszczeń na potrzeby apteki leków cytostatycznych pozwolą na podniesienie poziomu funkcjonowania Szpitala Zespolonego, co wpłynie na efektywność ratowania życia i zdrowia pacjentów.

Świeżo podpisany dokument to jeden z jedenastu tego typu kontraktów przewidzianych dla naszego województwa na lata 2014-2020. Ich łączny koszt szacuje się na 110 milionów złotych. Środki unijne przekazane na ten cel to prawie 5% kwoty przeznaczonej dla całej Polski.

Paulina Kalinowska 06.02.2018