Most Herbski nosi imię profesora Wacława Różańskiego

Most Herbski otrzymał symboliczne imię prof. Wacława Różańskiego. Uroczystość odbyła się we wtorek 28 września. Z wnioskiem takiego uhonorowania profesora wystąpiło Towarzystwo Przyjaciół Kielc. W marcu Rada Miasta Kielce przyjęła uchwałę w tej sprawie.

Most Herbski nosi imię profesora Wacława Różańskiego


Profesor Wacław Różański był związany z Kielcami od roku 1919, kiedy to zamieszkał tu wraz z rodzicami i zaczął uczęszczać do Państwowego Gimnazjum im. M. Reja (dziś I LO im. St. Żeromskiego). Po zdaniu matury rozpoczął ochotniczą służbę w Pułku Piechoty im. Legionów w Kielcach.
W 1935 r. zdał egzamin konkursowy na Wydział Hutniczy AGH w Krakowie.
W 1939 r. brał udział w kampanii wrześniowej, a po ucieczce z niewoli w 1940, po powstaniu Związku Walki Zbrojnej został komendantem dzielnicy Zachód podobwodu „Miasto - Kielce” noszącej kryptonim „Zalezianka”, działalność konspiracyjną kontynuował w AK pod pseudonimem „Żubr”. Pracował w Zakładzie Wagarskim Aleksandra Czerwieńca jako ślusarz, następnie krótko w Pracowni Kielce-Herbskie na stanowisku kreślarza.
W 1944 r. podczas akcji „Burza” walczył w 4. Pułku Piechoty Legionów AK pod Antoniowem, Fanistawicami i Radkowem, pod koniec wojny byt szefem uzbrojenia obwodu AK w Częstochowie.
W 1945 r. wznowił studia w Krakowie, w 1946 obronił pracę magisterską, w 1954 został adiunktem, a w 1958 otrzymał tytuł docenta, byt prodziekanem i dziekanem Wydziału Metalurgicznego.
W 1965 r. otrzymał tytuł prof. nadzwyczajnego Nauk Technicznych, organizował i kierował punktami konsultacyjnymi AGH w Kielcach i Końskich.

Współpracował z Hutą w Ostrowcu Świętokrzyskim, prowadził badania nad odtworzeniem starożytnego procesu dymarskiego, popularyzował wyniki odkryć archeologicznych, był współorganizatorem „Dymarek Świętokrzyskich” i Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Stopi.

Po przejściu na emeryturę pełnił funkcję Przewodniczącego Konwentu Seniorów AGH, był promotorem czterech prac doktorskich. W uznaniu zasług prof. Wacław Różański został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w 1994 r.‚ został pochowany w Krakowie.

BP UM Kielce

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych komentarzy. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą z tego tytułu ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy wulgarnych, zawierających linki lub nieodnoszących się do treści merytorycznej itp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------