MUP zaprasza na szkolenia i po dotacje na własny biznes

Miejski Urząd Pracy w Kielcach zaprasza osoby bezrobotne i bierne zawodowo, zamieszkałe na terenie Kieleckiego Obszary Funkcjonalnego do udziału w atrakcyjnych szkoleniach zawodowych i do składania wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

MUP zaprasza na szkolenia i po dotacje na własny biznes

Poza mieszkańcami Kielc o szkolenia i dotacje mogą ubiegać się mieszkańcy gmin: Chęciny, Chmielnik, Kielce, Poland, Daleszyce, Górno, Kielce, Poland, Masłów, Gmina Miedziana Góra, Morawica k/Kielce, Piekoszów, Gmina Sitkówka-Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk. Niepracującym mieszkańcom Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego MUP proponuje udział w takich szkoleniach zawodowych jak:
Spawanie metodami MAG i TIG, Kucharz-kelner, Prawo jazdy kategorii C, C+E, Opiekunka.

Będą oni też mogli starać się o dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Środki, w wysokości 24 000 złotych, będzie można otrzymać, a zatem również otworzyć swój biznes, już w październiku bieżącego roku.

Aby móc skorzystać z tych form wsparcia należy przystąpić do projektu „Idealny Pakiet”, którego uczestnikami mogą być osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły już 30 rok życia, zamieszkałe na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli należące do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby po 50 roku życia , kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami ( wykształcenie gimnazjalne i poniżej), osoby sprawujące opiekę nad osoba zależną, osoby powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Projekt „Idealny Pakiet” został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizują go Miejski Urząd Pracy w Kielcach i Akademia Przedsiębiorczości na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy będącym instytucją pośredniczącą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej MUP lub w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach na ul. Szymanowskiego 6, pok. 25, tel. 41 340 60 67, w Akademii Przedsiębiorczości Kielce, ul. Targowa 18/5, tel. 506-976-134.