MZWIK przegrał sprawę w sądzie. Szwagier przewodniczącego Kaszuby podwykonawcą milionowych inwestycji

W Sądzie Apelacyjnym w Krakowie na jesieni rozstrzygnie się przegrana przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach sprawa przed obliczem Sądu Okręgowego w Kielcach o zapłatę należnej za wykonanie prac kwoty wraz z odsetkami karnymi.

MZWIK przegrał sprawę w sądzie. Szwagier przewodniczącego Kaszuby podwykonawcą milionowych inwestycji


Sporna sprawa dotyczy "Budowy podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji kieleckiej - część II i III". Prace objęte przetargami odbywały się na terenie gmin Zagnańsk oraz Masłów. Jak czytamy w wyroku łączna wartość umowna całkowita zadań z realizacji w Gminie Masłów i w Gminie Zagnańsk umów brutto wynosi 18 371 550,30 zł. Jak wynika z dokumentacji strony wybrały rozliczenie za wykonane prace w formie wynagrodzenia ryczałtowego. Natomiast wynagrodzenie za roboty budowlane miało charakter wynagrodzenia kosztorysowego.

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach zakwestionował jednak w listopadzie 2016 roku wykonane prace i wstrzymał ostatnie transze zapłaty. Do Sądu Okręgowego w Kielcach w lutym 2017 roku wpłynął pozew od przedsiębiorstwa BCJ, które domagało się zapłaty 210,988 zł oraz 429,651 zł. Obie sprawy zostały połączone do wspólnego rozpoznania.

Jak zauważył Sąd Okręgowy w Kielcach "spór pomiędzy stronami miał swoje źródło w odmiennej ocenie charakteru wynagrodzenia umownego, które według powoda było wynagrodzeniem ryczałtowym wyłącznie w zakresie projektu, natomiast wynagrodzenie za roboty budowlane jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Po rozpoznaniu sprawy i przesłuchaniu świadków, w tym głównego czyli przewodniczącej komisji przetargowej oraz kierownika inwestycji dokonującego odbiorów w jednej osobie zapadł wyrok niekorzystny dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Wyrokiem z 27 marca 2018 roku SSO Marek Skrobisz zobowiązał MZWiK do zapłaty spornych kwot.

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach złożył apelację od wyroku, jednak tylko od wyższej kwoty czyli tej na ponad 429 tysięcy złotych. Apelacja zgodnie z informacją uzyskaną od rzecznika prasowego Sądu Apelacyjnego w Krakowie zostanie rozpatrzona na jesieni.

Na jesieni 2018 roku w wyniku zmiany władzy w Kielcach doszło do zmiany na stanowisku Przewodniczącego Międzygminnego Związku i Kanalizacji w Kielcach. Piastującego dotychczas tą funkcję Sławomira Brożynę zastąpił Robert Kaszuba. Objęcie tego stanowiska było jednym z pierwszych decyzji nowej władzy.

Tylko czy Robert Kaszuba powinien zajmować tą funkcję? Jak się okazuje podwykonawcą firmy BCJ z Tarnobrzega w spornej sprawie był szwagier obecnego przewodniczącego MZWiK. Sam zainteresowany w rozmowie telefonicznej przekonywał, że nie wie czym zajmuje się jego szwagier i gdzie. "Nie śledzę mojego szwagra. Nie wiem gdzie realizuje jakie inwestycje." - mówił w trakcie rozmowy przewodniczący MZWiK Robert Kaszuba. "Oddychamy tym samym powietrzem. To Pan chciał usłyszeć?"

"My opłaciliśmy swoich podwykonawców, w tym także Pana Garmulewicza" - informował w rozmowie telefonicznej Adam Błyskal, prezes Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego BCJ z Tarnobrzega .

Zastanawiająca w tej sprawie jest także różnica w cenach przyłączy, któe były przedmiotem zamówienia w zależności od gminy w której były realizowane.

Przewodniczącą komisji przetargowej w spornych inwestycjach oraz kierownikiem inwestycji dokonującym odbiorów była bliska współpracowniczka Roberta Kaszuby. Wśród wspólnych inicjatyw należy odznaczyć zaangażowanie w trwającą w zeszłym roku kampanię samorządową obecnego prezydenta Kielc Bogdana Wenty. Co warte przypomnienia to właśnie Robert Kaszuba razem z Danutą Papaj i Bogdanem Wentą założył stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie. Do niedawna był on nawet jego prezesem.

Gdy poprzedni przewodniczący MZWiK zakwestionował prace firmy BCJ przy realizacji przyłączy kanalizacyjnych w gminie Zagnańsk a sprawa trafiła do sądu, pracę straciła również przewodnicząca komisji przetargowej i kierownik inwestycji w jednej osobie. Jednak po założeniu działalności gospodarczej udało jej się uzyskać kontrakt z gminą Zagnańsk. Drugi w niejasnych okolicznościach uzyskała w gminie Sitkówka-Nowiny. Obecnie jest kierownikiem referatu kultury, sportu i promocji w Nowinach. Niektórzy urzędnicy nazywają ten wydział żartobliwie "departamentem gier i zabaw".

W trakcie świadczenia usług na rzecz gminy Zagnańsk, tej samej na terenie, której realizowała wcześniej wielomilionową inwestycję jako kierownik inwestycji MZWiK, poprzednia pracownica tej instytucji była głównym świadkiem w toczącej się wtedy sprawie przed Sądem Okręgowym w Kielcach.

Co warte przypomnienia Robert Kaszuba do 2014 roku był wicewójtem gminy Zagnańsk. Później sprawował stanowisko kierownika referatu w Urzędzie Gminy Zagnańsk. Z pracą pożegnał się jesienią 2018 roku po przegranych wyborach samorządowych wójta Szczepana Skorupskiego. Wtedy jednak objął funkcję Przewodniczącego Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.

Nowy przewodniczący MZWiK zapytany wprost o konflikt interesów w tym przypadku odparł, że to "tylko subiektywna ocena".

Odpowiedzi

I wszędzie jest p. M.H. Szok! I jeszcze musiała do naszej gminy przyjść, czy tam jej było za mało????