Wiadomo kto kogo będzie nadzorował w urzędzie marszałkowskim

Członkowie nowego zarządu województwa świętokrzyskiego podzielili się zadaniami. Marszałek Andrzej Bętkowski będzie nadzorował pracę Biura Radców Prawnych, Biura Audytu Wewnętrznego, Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji, Biura Kontroli, Biura Certyfikacji i Kancelarii Sejmiku.

Wiadomo kto kogo będzie nadzorował w urzędzie marszałkowskim


Wicemarszałek Renata Janik dopilnuje prac związanych z wydawaniem funduszy unijnych, polityką regionalną i społeczną. Zajmie się także Świętokrzyskim Ośrodkiem Adopcyjnym oraz Biurem Kadr i Rozwoju Zawodowego.

Członek zarządu Marek Jońca będzie nadzorował obszary rolnictwa i geodezji, a także kwestie związane z infrastrukturą drogową i kolejową. Powierzony mu został także Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

Kolejny członek zarządu Marek Bogusławski zajmie się sprawami opieki zdrowotnej. Natomiast Mariusz Gosek będzie przyglądał się pracom urzędników odpowiedzialnych za promocję regionu, edukację, kulturę, turystykę i sport. Oprócz tego, będzie nadzorował Biuro Komunikacji Społecznej i Kancelarię Zarządu.

Sprawami finansowymi będzie zajmowała się dotychczasowa skarbnik województwa, czyli Maria Fidzińska-Dziurzyńska.

S.D.10.12.2018

Odpowiedzi