Najlepsi uczniowie ze stypendium od premiera

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się oficjalne przyznanie stypendium prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 dla najlepszych uczniów świętokrzyskich szkół ponadgimnazjalnych. W uroczystościach udział wzięli wojewoda Agata Wojtyszek oraz kurator oświaty Kazimierz Mądzik.

Najlepsi uczniowie ze stypendium od premiera

Wspomniane wsparcie finansowe to kwota 2580 złotych wypłacana w dwóch ratach. W gronie szczęśliwców znaleźli się uczniowie wszystkich szkół, po jednym na placówkę, po zakończeniu których trzeba zdać maturę. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty jednym z kryteriów była średnia ocen, najwyższa w danej szkole i wynosząca co najmniej 4,75. Nie bez znaczenia okazały się także takie wytyczne, jak nienaganne zachowanie czy szczególne uzdolnienia w przynajmniej jednej dziedzinie wiedzy.

Wyróżniono aż 133 uczniów, w tym blisko 40 z Kielc.

Paulina Kalinowska 16.12.2017
fot.ŚUW