Warto zwiedzić Skansen w Tokarni

Na południe od Kielc przy drodze krajowej nr 7 z Kielc do Krakowa w miejscowości Tokarnia, znajduje się Skansen. Park Etnograficzny w Tokarni jest częścią Muzeum Wsi Kieleckiej , które powołane zostało w 1976 roku. Siedziba muzeum mieści się obecnie w Dworku Laszczyków w Kielcach, gdzie także prowadzone są ekspozycje i wystawy.

Stworzenie owego skansenu było realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa. Chciał on odtworzyć typowy układ
osadniczego życia mieszkańców wsi z regionu Kielecczyzny. Celem głównym działania Muzeum Wsi Kieleckiej jest przede wszystkim gromadzenie, ochrona i udostępnianie zabytków kultury ludowej z obszaru województwa świętokrzyskiego.

Obszar parku to aż 70 hektarów, dlatego też obejrzenie wszystkich ekspozycji zajmuje dużo czasu. Ogólnie mówiąc zobaczyć tam można wiejskie zabudowania z różnych zakątków Kielecczyzny. Skansen znajduje się w bliskim sąsiedztwie Zamku Chęcinach, to też można go stąd podziwiać. Tuż przy wejściu głównym, mieści się staropolska, tradycyjna karczma serwująca dania kieleckie. Niestety jeżeli chce się fotografować wnętrza budynków trzeba dokonać opłaty. A jest co fotografować.

Budynki zabytkowe wydają się być nadal zamieszkane. Wszystko to jest zasługą bogatych ekspozycji urządzonych we wnętrzach chłopskich chałup. Oprócz zagród, dawnych domów , zwiedzić można szkołę, aptekę, młyny. Wśród zabytków jest także barokowy kościół p.w. Matki Bożej Pocieszenia z Rogowa n. Wisłą z 1763 roku. Ciekawym zabytkiem jest również Wiatrak rolkowy (paltrak) z Grzmucina. Został wybudowany w 1921 r. w miejscu zniszczonego starszego wiatraka, na zamówienie młynarza Józefa Jaszewskiego z Gmucina, miejscowości leżącej między Radomiem, a Skaryszewem. Postawił go budowniczy młynów wietrznych, Paluszkiewicz, który w okolicy wybudował jeszcze co najmniej dwa podobne. Wiatrak pracował do 1950 r. Jest jedynym zachowanym wiatrakiem rolkowym na obszarze ówczesnego województwa kieleckiego.

W każdym z zakątków skansenu powstały małe wioski ukazujące eksponaty i życie z różnych obszarów. Skansen w Tokarni to naprawdę wspaniałe miejsce. Wszystkie stare budynki wyposażone w tradycyjne sprzęty gospodarskie pokazują nam jak szybko płynie czas i jak dużo się zmieniło w naszym życiu. Co roku przemierzają tędy liczne grupy dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych. Z żadnej książki nie można się tyle dowiedzieć o dawnym życiu w polskich wsiach, niż będąc w tym skansenie.

Skansen w Tokarni z czystym sumieniem można nazwać "perełką" województwa Świętokrzyskiego.
W skansenie w Tokarni organizowane są imprezy festynowe i folklorystyczne, związane z charakterem parku etnograficznego - np. w czerwcu mają tu miejsce Wytopki Ołowiu. Oddziałami Muzeum Wsi Kieleckiej jest także zabytkowa zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie i Pomnik-Mauzoleum w Michniowie.

Park Etnograficzny w Tokarni
styczeń - marzec:
wtorek - niedziela od godz. 9.00 do 15.00
kwiecień:
wtorek - niedziela od godz. 9.00 do 17.00
maj - czerwiec:
poniedziałek - niedziela od godz. 9.00 do 18.00
lipiec - sierpień:
wtorek - niedziela od godz. 10.00 do 18.00
wrzesień:
wtorek - niedziela od godz. 9.00 do 18.00
październik:
wtorek - niedziela od godz. 9.00 do 17.00
listopad - grudzień:
wtorek - niedziela od godz. 9.00 do 15.00
Ceny biletów:
miesiące IV – X
bilet normalny - 10 zł
bilet ulgowy - 5 zł
miesiące XI – III
bilet normalny - 6 zł
bilet ulgowy - 3 zł
inne:
opłata za fotografowanie wnętrz - 10zł
opłata za wideo-filmowanie - 20zł
ślubna sesja zdjęciowa z wideo-filmowaniem w Kościele z Rogowa - 100zł/h
ślubna sesja zdjęciowa z wideo-filmowaniem w Dworze z Suchedniowa - 100zł/h
ślubna sesja zdjęciowa z wideo-filmowaniem w innych obiektach - 50zł/h

Autor artykułu: Emilia Stelmaszczyk

Bibliografia:
1. Oficjalna strona Muzeum Wsi Kieleckiej
2. Strona internetowa skanseny.net
3. Strona Wikipedii
4. Strona internetowa zabytki.pl


Galeria zdjęć "Skansen w Tokarni" zdjęcia Marcin Gajda