Niedziela w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

4 marca o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie z cyklu Niedziela w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego pt. Międzynarodowy Dzień Pisarzy - słów kilka o PEN Clubie.

 Niedziela w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

Wykład będzie połączony z pokazem multimedialnym, a poprowadzi go Sylwia Zacharz, kierownik Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego.

Międzynarodowy Dzień Pisarzy został ustanowiony 25 lat temu przez PEN Club - stowarzyszenie pisarzy założone w 1921r. w Londynie. Zadaniem PEN Clubu miało być promowania przyjaźni oraz intelektualnej współpracy pomiędzy pisarzami z całego świata. Działalność organizacji opiera się również na przekonaniu, że twórcy mogą odgrywać kluczową rolę w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dlatego też niezwykle istotne jest promowanie dostępu do literatury na poziomie międzynarodowym. Od członków PEN Clubu, którymi mogą zostać zasłużeni pisarze, edytorzy i tłumacze, oczekuje się przestrzegania zasad zawartych w deklaracji ideowej Międzynarodowego PEN Clubu.
Założycielem Polskiego Klubu Literackiego PEN (1925) i pierwszym prezesem był Stefan Żeromski. Od 2001 roku tę funkcję pełni Władysław Bartoszewski. Organizacja ta posiada 145 ośrodków w 104 krajach na całym świecie.

W Polsce Światowy Dzień Pisarza nie jest jeszcze świętem obchodzonym w szczególny sposób. Organizowane są wprawdzie spotkania autorskie oraz wieczory literackie. U nas bardziej popularny jest Światowy Dzień Książki, który obchodzimy 23 kwietnia.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarza składamy wszystkim twórcom literackim najlepsze życzenia dalszych sukcesów.

Emilia Stelmaszczyk 29.02.2012