Podsumowali akcję informacyjną. Setki rozmów we wszystkich świętokrzyskich gminach

W regionie świętokrzyskim zakończyła się kampania wojewody świętokrzyskiego pod hasłem #Nowa Piątka. Celem akcji było przekazanie mieszkańcom informacji dotyczących nowych rządowych programów.

 Podsumowali akcję informacyjną. Setki rozmów we wszystkich świętokrzyskich gminach


Kampania rozpoczęła się 21 marca i od tamtego dnia służby wojewody odwiedziły wszystkie świętokrzyskie gminy. - Staraliśmy się wybierać takie miejsca, gdzie mogliśmy spotkać dużo ludzi. Rozmawialiśmy o rządowych programach, często zadawano nam konkretne pytania, na które udzielaliśmy szczegółowych odpowiedzi. Rozmawialiśmy ponadto z włodarzami gmin o programie przywrócenie połączeń komunikacyjnych do małych miejscowości. Są oni zainteresowani tym tematem – powiedziała wojewoda Agata Wojtyszek podczas podsumowania #Nowej Piątki.

Wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski zaznaczył, że w ramach akcji przeprowadzono setki rozmów z mieszkańcami. - Po wszystkich tych spotkaniach mogę określić, że około 3 lub 4 procent mieszkańców z dezaprobatą podchodziło do naszych programów, ale zdecydowana większość podchodziła do nich pozytywnie. Nie chciałbym dzielić tej „piątki”, ale największe zainteresowanie w naszym regionie dotyczyło programów „500+” na każde dziecko oraz „Emerytura+” – powiedział wicewojewoda.

#Nowa Piątka to także hasło nowych rządowych programów, które mają wspierać Polaków na każdym etapie ich życia. Są to:

- „Emerytura +”: to świadczenie, które będzie przyznane wszystkim osobom pobierającym emerytury (zarówno z KRUS, ZUS, jak i mundurową) i renty, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

- „500+” na każde dziecko: już w lipcu 2019 r. każda rodzina otrzyma nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na pierwsze i każde kolejne dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody.

- „Niższy Pit”: to obniżenie obciążeń podatkowych osób pracujących. Dzięki temu rozwiązaniu Polacy otrzymają wyższe wynagrodzenie za pracę. Zyska na tym 97 proc. obywateli.

- „Bez Pit dla młodych” (tzw. PIT 0%): osoby pracujące, do 26. roku życia, będą zwolnione z podatku PIT. Ułatwi to młodym ludziom rozpoczęcie kariery zawodowej i umożliwi zwiększenie wynagrodzenia.

- „Połączenia Lokalne”: przywrócenie połączeń autobusowych. Utworzony zostanie fundusz, dzięki któremu będzie możliwe przywrócenie połączeń autobusowych w wielu polskich samorządach. Program pozwoli wyeliminować wiele obszarów wykluczenia komunikacyjnego.

Źródło: biuro prasowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego