Nowy asfalt na ulicach Chęcin. Niebawem startuje spora inwestycja

Chęciny inwestują w infrastrukturę. Niebawem w podkieleckim miasteczku powinna rozpocząć się budowa nowych dróg i chodników. Prace pochłoną ponad 4 miliony złotych, z czego połowa to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Nowy asfalt na ulicach Chęcin. Niebawem startuje spora inwestycja


Plany Chęcin dotyczą budowy nawierzchni na ulicy Kazimierza Wielkiego oraz rozbudowy ulicy Branickiego. Modernizacja obejmie odcinki o łącznej długości przeszło 1 kilometra. Drogi te położone są w obrzeżnej części miasta. Druga część zadania przewiduje budowę ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Wołodyjowskiego oraz dwóch wspomnianych już ulic. Rozbudowana zostanie również sieć wodno-kanalizacyjna.

- To bardzo ważna i długo wyczekiwana inwestycja – ocenił burmistrz Chęcin Robert Jaworski. - Mieszkańcy będą mogli komfortowo i bezpiecznie dostać się do swoich domów. Wymierne oszczędności w zakresie tego zadania przyniesie też wysokie dofinansowanie, jakie udało nam się pozyskać w ramach funduszy rządowych – zaznaczył burmistrz.

Zgodnie z umową jaka została zawarta z wykonawcą prace powinny zakończyć się do końca listopada 2020 roku.

fot. checiny.pl