Nowy autobus na Dni Honorowego Krwiodawstwa - zdjęcia

Od 22 do 26 listopada obchodzimy Dni Honorowego Krwiodawstwa. Składając życzenia świętokrzyskim dawcom, dyrektor RCKiK w Kielcach - mgr Jerzy Stalmasiński - podkreślił, że „dzięki ofiarności, szlachetności i zaangażowaniu krwiodawców codziennie ratowane jest życie wielu ludzi”.

Krew jest bezcenną, życiodajną substancją, której pomimo rozwoju medycyny nie da się niczym zastąpić. Stąd nieustające apele o jej oddawanie.
W ostatnich dniach Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wzbogaciło się o nowy autobus do poboru krwi. Zakup został sfinansowany ze środków Programu Zdrowotnego „Zapewnienie wystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”.

Obecnie trwają prace mające na celu modernizację wjazdu na teren placówki. Mercedes jest tak duży, że przy obecnym stanie infrastruktury trudno nim manewrować. Chociażby z tego względu, wysłużony już, ale ciągle sprawny Autosan, nie odejdzie na wcześniejszą emeryturę. Tym samym RCKiK będzie dysponować dwoma mobilnymi punktami poboru krwi.

Anna Stanisławska 21.11.2012