Odwołany konkurs na dyrektora ZTM. Test za trudny dla kandydatów

Zawirowania z konkursem na stanowisko dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach. Dziesięciu z czternastu kandydatów na stanowisko dyrektora ZTM dopuszczono do drugiego etapu rekrutacji, po zweryfikowaniu spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych.

 Odwołany konkurs na dyrektora ZTM. Test za trudny dla kandydatów


Drugi etap okazał się dla nich nie do przejścia. Kandydaci w teście mieli odpowiedzieć na piętnaście pytań z odpowiedziami zamkniętymi. Podstawą do wzięcia udziału w kolejnym etapie rekrutacji, rozmowie kwalifikacyjnej, było zaliczenie testu na minimum 80%. Nieoficjalnie wiadomo,że żaden z kandydatów nie przekroczył tego progu. Rekrutację unieważniono. Oznacza to, że konkurs będzie musiał być ogłoszony ponownie.

Dotychczasowy dyrektor ZTM Kielce Marian Sosnowski, który kierował tą instytucją od 2003 roku z dniem 31 stycznia odszedł na emeryturę.

opr. mSw 11.03.2019

Odpowiedzi