Kielce Wiadomości Sport Informacje

Pałac Biskupów Krakowskich Pomnikiem Historii

Siedziba Muzeum Narodowego w Kielcach została wpisana na listę Pomników Historii. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Pałac Biskupów Krakowskich Pomnikiem Historii

W regionie świętokrzyskim Pomnikami Historii są już Muzeum Archeologiczne w Krzemionkach Opatowskich, Bazylika na Świętym Krzyżu oraz Opactwo Cystersów w Wąchocku. Poza Pałacem Biskupów Krakowskich dołączyła także Starówka w Sandomierzu. Na listę zostały wpisane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Pomnik Historii to forma ochrony zabytków w Polsce, określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Lista zawiera obiekty i obszary reprezentujące najwybitniejszą grupę zabytków, odzwierciedlającą bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Odpowiedzi

A jak już mowa o pomnikach historii, o dokumentowaniu prawdy historycznej to w użytej tu nazwie "Pałac Biskupów Krakowskich" jest tyle samo prawdy co w używanym natrętnie przez Niemców pojęciu "polskie obozy śmierci" czy "obóz w Oświęcimiu" (zamiast prawidłowej nazwy niemieckiej Auschwitz). Bo w tym kieleckim obiekcie swoją siedzibę miała przecież Akademia Górnicza w Kielcach, tu miał swoją czasową siedzibę Józef Piłsudski, miała Wojewódzka Rada Narodowa a i tak lista jest niepełna.
Jedno brakujące słowo a jak wiele nieprawdy. Bo biskupi krakowscy mają swoją siedzibę w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej a nie w Kielcach. To dawna historia i trzeba jednak dodawać to słowo: DAWNA siedziba. Tak jest prawdziwiej. No chyba, że chodzi tu o coś jeszcze innego. PZDR.