W Górnie otwarto wyremontowaną pocztę

Budynek Poczty Polskiej w Górnie zmienił swoje oblicze. Po trwającym prawie rok remoncie, nowoczesna placówka została otworzona w czwartek, 13 grudnia.

 W Górnie otwarto wyremontowaną pocztę


Gruntowny remont i termomodernizację budynku Poczty Polskiej w gminie Górno wykonano dzięki dofinansowaniu unijnemu ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Termomodernizację oprócz budynku poczty w Górnie przeszły też w ramach tego projektu w sumie trzy budynki, w którym mieści się kilka ważnych instytucji gminnych, między innymi budynek Urzędu Gminy, Zakład Usług Komunalnych, czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na otwarciu wyremontowanej placówki była między innymi Hanna Możdżeń, dyrektor Regionu Sieci w Kielcach, odpowiedzialna za placówki pocztowe województwa świętokrzyskiego, Bogdan Andrzejewski, Zastępca Dyrektora Biura do spraw Zarządzania Siecią w Poczta Polska S.A w Warszawie. Oczywiście nie zabrakło władz gminy w tym wójta Przemysława Łysaka i wicewójta, Czesława Pytla. Prace we wszystkich 3 budynkach użyteczności publicznej kosztowały 2 miliony 270 tysięcy złotych.