Nowe pomysły na rozwój Kielc. Rada Biznesu i koordynator ds. centrum

Przy prezydencie miasta Kielce powstała Rada Biznesu. Składa się ona z przedsiębiorców, którzy w stolicy województwa świętokrzyskiego z powodzeniem prowadzą firmy oraz przedstawicieli tutejszych instytucji otoczenia biznesu. Gremium będzie się spotykało regularnie a dyskusje będą dotyczyły rozwoju gospodarki. To nie jedyny nowy pomysł ratusza.

Nowe pomysły na rozwój Kielc. Rada Biznesu i koordynator ds. centrum


Rada Biznesu powołana

Za Radą pierwsze posiedzenie. Przyjęty został jej regulamin i wskazano przewodniczącą. Na czele stanęła Magdalena Fudala, dyrektorka stowarzyszenia Forum Pracodawców. Podstawowym zadaniem Rady Biznesu będzie doradzanie prezydentowi Kielc w sprawach rozwoju przedsiębiorczości i przyciągania inwestorów.

Jak informuje Urząd Miasta w Kielcach do Rady Biznesu zgodzili się przyłączyć przedstawiciele zarówno dużych firm działających od lat, jak i niewielkich młodych przedsiębiorstw. Wśród jej członków możemy wymienić Bertusa Servaasa, szefa grupy VIVE, Helenę Gontarz, prezeskę PSS Społem, Stanisława Rupniewskiego prezesa Suponu. W radzie znaleźli się także rektorzy dwóch największych w Kielcach uczelni: prof. Wiesław Trąmpczyński i prof. Jacek Semaniak.

Zatrudnią koordynatora ds. centrum

Niedługo w kieleckim ratuszu ma zacząć pracę koordynator ds. centrum miasta. "Śródmieście Kielc to bardzo ważny, strategiczny ośrodek miasta, który wymaga jednak nowego impulsu oraz wnikliwej analizy i współpracy z lokalnymi środowiskami. W założeniu ma to być miejsce, w którym z jednej strony swój czas chętnie spędzają mieszkańcy, z drugiej z powodzeniem swoje inicjatywy prowadzą lokalni przedsiębiorcy." - pisze urząd w mediach społecznościowych. Z tego też powodu w najbliższych dniach ma być ogłoszony konkurs na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej. Zadaniem tego człowieka będzie opracowanie i realizacja programu ożywienia centrum miasta. Zajmie się również aktywizacją społeczno-gospodarczą i wizerunkiem centralnej części Kielc. Zapowiedziane zostały również konsultacje z mieszkańcami i lokalnymi przedsiębiorcami.

Przypomnijmy, że w 2013 roku przez kilka miesięcy pracował w Kielcach menadżer centrum. Efekty jego prac nie były spektakularne.

fot. UM Kielce
S.D. 13.09.19