Powstanie Kielecka Rada Kobiet. Prezydent wydał zarządzenie

Prezydent miasta Bogdan Wenta wydał zarządzenie w sprawie utworzenia Kieleckiej Rady Kobiet. Grupa wybranych pań ma być zespołem konsultacyjnym, opiniodawczym i inicjatywnym.

Powstanie Kielecka Rada Kobiet. Prezydent wydał zarządzenie


Kielecka Rada Kobiet ma liczyć od 9 do 15 członkiń. Ta liczba zawsze musi być nieparzysta. Ogłoszenie naboru ma pojawić się na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce, w BIP i na tablicach ogłoszeniowych ratusza. Kandydatkami mogą być pełnoletnie kielczanki, które zdobędą przynajmniej dwie rekomendacje organizacji pozarządowych lub innych instytucji poświadczające o zaangażowaniu w sprawy społeczne. Rekomendację dla kandydatki może wydać także grupa 10 osób fizycznych. Wyboru członkiń Rady dokona prezydent.

Rada Kobiet ma zajmować się akcjami o charakterze społecznym, współpracą z innymi podmiotami w zakresie dotyczącym spraw kobiet czy monitorowaniem działań kieleckiego ratusza pod kątem realizacji polityki rodzinnej. Wybrane panie mają także wspierać edukację mieszkańców Kielc dotyczącej równouprawnienia osób w zakresie płci, wyznania, narodowości czy niepełnosprawności. Wesprą także edukację seksualną dzieci i młodzieży.

Członkinie Kieleckiej Rady Kobiet będą pełniły swoje funkcje społecznie, a swoje działania będą raportowały każdego roku prezydentowi miasta.

Sposób utworzenia Rady wzbudził wątpliwości. Stanowisko w sprawie zajął radny Marcin Stępniewski. "Prezydent Bogdan Wenta z pominięciem opinii Rady Miasta utworzył nowe ciało doradcze w postaci Rady Kobiet" - napisał na swoim oficjalnym profilu na Facebooku rady Marcin Stępniewski. Dodał, że Rada Seniorów czy Młodzieżowa Rada Miasta powoływali radni, nie prezydent. "Aspektem budzącym wątpliwości jest również fakt, że chęć utworzenia tego typu ciała zgłaszały właściwie tylko i wyłącznie kobiety działające w skrajnie lewicowych partiach politycznych bądź je wspierające. W związku z tym zachodzi obawa, że Rada Kobiet będzie daleka od zasad pluralizmu, a efektem będzie działalność tylko i wyłącznie po jednej stronie sporu ideologicznego." - napisał w dalszej części swojego oświadczenia.

S.D. 22.08.19
fot.UM Kielce/FB

Odpowiedzi

Czy powstanie w takim razie Kielecka rada Mężczyzn? Jeśli nie to mamy do czynienia z jawną dyskryminacją płci.