Powstanie podziemna trasa w Miedziance

Turyści odwiedzający województwo świętokrzyskie zyskają już wkrótce kolejną atrakcję wartą zobaczenia. Będzie to system podziemnych korytarzy prowadzących w głąb Góry Miedzianki na terenie gminy Chęciny.

Powstanie podziemna trasa w Miedziance

Dla spragnionych wrażeń podróżników przygotowana zostanie trasa przebiegająca przez wnętrze Miedzianki. W znajdującej się tutaj sztolni zachowały się najstarsze ślady górnictwa kruszcowego w Polsce. W ramach utworzenia Staropolskiego Ośrodka Górnictwa powstanie tu też trasa powierzchniowa i ścieżka edukacyjna. Planowany jest także kapitalny remont wieży szybowej oraz Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego. W ten sposób gmina Chęciny znajdzie się w posiadaniu drugiego, obok Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, obiektu geoturystycznego na skalę europejską. Warto zaznaczyć ponadto, że Góra Miedzianka wraz z Jaskinią Raj i Jaskinią Piekło stanowi istotne punkty na Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geologicznym, co czyni ten teren atrakcyjnym pod względem zarówno turystycznym, jak i naukowym.

Całkowity koszt prac szacuje się na 8 milionów złotych, z czego 5,5 miliona pokryją środki pozyskane z dofinansowania unijnego.

Paulina Kalinowska 14.11.2017
fot.checiny.pl