Kolejne spotkanie w ramach Programu "Peryferia"

Prezydent Miasta Kielce zaprasza mieszkańców rejonów Dymin na spotkanie konsultacyjne zorganizowane w ramach Programu „Peryferia”, dotyczące problemów mieszkańców tej części Kielc.

Kolejne spotkanie w ramach programu Peryferia


Celem spotkania jest rozpoznanie rzeczywistych lokalnych potrzeb oraz rodzaju oczekiwanych przez mieszkańców przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości życia w wyżej wymienionym rejonie, a także poznanie najpilniejszych potrzeb oraz sfer wskazanych przez mieszkańców jako zagadnienia do realizacji w dłuższym terminie.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej nr 23 w Kielcach (ul. Łanowa 68, 25-147 Kielce).