Miliony na naprawę świętokrzyskich dróg

Niemal 53 miliony złotych to suma, która trafiła do świętokrzyskich samorządów. Fundusze w formie promes będą wykorzystane w 46 powiatach i gminach na naprawę dróg, które zniszczone zostały przez ulewne deszcze. Wykonanych zostanie 160 inwestycji, dzięki którym odbudowanych zostanie 117 kilometrów lokalnych szlaków komunikacyjnych oraz 2 mosty.

 Miliony na naprawę świętokrzyskich dróg


Fundusze dla samorządów pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Promesy na kwotę 53 milionów wręczył w Kielcach wiceminister tego resortu Jarosław Zieliński. - Jest to jedna z największych kwot jakie zostały przyznane poszczególnym województwom. Z jednej strony to nie jest dobrze, bo to oznacza, że właśnie tutaj są znaczne zniszczenia, które powodują siły natury. Z drugiej strony, świadczy to o tym, że jest dobre rozpoznanie potrzeb ze strony samorządów – mówił Jarosław Zieliński.

Dotacje dostały między innymi gminy Gnojno, Koprzywnica, Morawica, Nagłowice, a także powiaty takie jak kielecki, jędrzejowski czy ostrowiecki – w sumie 46 jednostek samorządu terytorialnego w Świętokrzyskiem.

W tym gronie znalazła się także gmina Bodzentyn. - To są środki na uszkodzoną drogę przez powódź w roku ubiegłym w miejscowości Śniadka. Wartość szkód wynosi milion złotych a dofinansowanie 800 tysięcy złotych – mówił Dariusz Skiba, burmistrz Bodzentyna. Z kolei podkielecka gmina Bieliny na naprawę dróg otrzymała prawie 1,6 mln zł. - Rzeczywiście to znaczące środki. Naprawimy 4 odcinki dróg w miejscowościach takich jak Makoszyn, Bieliny, Lechów i Belno – wyliczał wójt Bielin Sławomir Kopacz.

Oprócz promes na drogi, siedem samorządów otrzymało niemal 4 miliony złotych na zabezpieczenie wąwozów lessowych.

Niewykluczone, że w najbliższym czasie do regionu świętokrzyskiego trafi kolejne 15 milionów na naprawę dróg.

S.D.27.02.2019