Przestępczy układ w Nowinach?

Czy w gminie Sitkówka-Nowiny funkcjonuje przestępczy układ? Niestety relacje wielu osób potwierdzają te przypuszczenia...

Przestępczy układ w Nowinach?


Ile kosztowała rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Nowinach?

Zgodnie z podpisaną w 2017 roku umową za rozbudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach wraz z terenem przyległym gmina Sitkówka-Nowiny miała zapłacić ogromną kwotę blisko 11 milionów złotych. Inwestycja była realizowana ze środków własnych gminy. Prace zakończyły się jesienią 2019 roku.

Czy doszło do nieprawidłowości przy realizacji inwestycji? Tak twierdzi nasz informator.
- W trakcie realizacji rozbudowy zawierano dodatkowe umowy projektowe i wykonawcze, które podniosły wartość realizacji. - twierdzi nasz informator. - Ten mechanizm posłużył do wyprowadzenia pieniędzy z inwestycji. Nad całością czuwał urzędnik z referatu infrastruktury, inwestycji, nieruchomości i ochrony środowiska. Bardzo nieprzyjemny facet. - informuje nasz informator. - Wójt praktycznie nie pojawiał się na budowie. - dodaje.

Do urzędu gminy Sitkówka-Nowiny wystosowaliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej w tym temacie. Po upływie ustawowych 14 dni wójt Sebastian Nowaczkiewicz poinformował o przedłużeniu terminu odpowiedzi do 2 miesięcy...

- Ten sam proceder zastosowano przy rozbudowie domu strażaka w Szewcach. Tam również zawierano dodatkowe umowy. - twierdzi nasz informator. - Proceder nadzorował ten sam człowiek co rozbudowę GOK w Nowinach. Wyprowadzono setki tysięcy. - twierdzi informator.

Przypomnijmy, że z informacji podawanych na oficjalnej stronie gminy Sitkówka-Nowiny wynika, że remiza OSP Szewce i Zawada została rozbudowana w latach 2017-2019. Całkowity koszt inwestycji wyniósł niemal 1,4 mln zł. Inwestycja polegała na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku. Remizę oficjalnie oddano do użytku w maju podczas gminnych obchodów dnia strażaka.

- Wójt zapewne wiedział o wszystkim. Ale to nie on jest hersztem gangu. To nie jest zbyt błyskotliwy chłopak. Wystarczy z nim porozmawiać kilka minut żeby się przekonać. Firmuje wszystko swoją twarzą i nazwiskiem ale nie jest hersztem. Do tego trzeba mieć wiedzę, znajomości i inteligencję. - przekonuje informator.

- Te inwestycje trzeba dokładnie sprawdzić. Trzeba zacząć już od SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- przypis redakcji). Trzeba sprawdzić czy nie zawyżono wartości prac ziemnych albo nie przeszacowano innych elementów inwestycji. Warto również przyjrzeć się firmom, które świadczyły usługi podwykonawcze. - dodaje informator.

Po ponad trzech godzinach rozmowy informator jest pytany czy zdaje sobie sprawę, że przekazane informacje zostaną upublicznione. Odpiera: - Nie możecie podać mojego nazwiska, bo przyjdą i mnie zabiją.

Przypomnijmy, że wątki dotyczące przeszacowanego dachu remizy pojawiły się przy okazji konfliktu wójta Sebastiana Nowaczkiewicza ze strażakami z gminy. O tej sprawie pisaliśmy tutaj:

Konflikt wójta ze strażakami z gminy. W tle policja i sąd

Ustawione przetargi do 30 tysięcy Euro

Jak już informowaliśmy w gminie Sitkówka-Nowiny trwa nieuczciwy proceder udzielania zamówień publicznych zaprzyjaźnionym firmom i osobom.

Schemat działania jest bardzo podobny. Zamówienia poniżej 30 tysięcy Euro reguluje wewnętrzny regulamin gminy. W teorii obowiązuje zasada wysłania trzech zapytań do potencjalnych wykonawców. "Jest to zasada zapewniająca z jednej strony konkurencyjność i transparentność w udzielaniu przedmiotowych zamówień, a z drugiej zabezpieczająca interes budżetu z punktu widzenia gospodarności." - czytamy w uzasadnieniu. W praktyce schemat wygląda zupełnie inaczej. Zapytania są wysyłane do zaprzyjaźnionych podmiotów a odpowiada ten, który ma "wygrać" procedurę udzielenia zamówienia publicznego.

Warto bliżej przyjrzeć się firmie Drobne Słówka na którą ustawiono zamówienia dotyczące gminnej gazetki „Głos Nowin” oraz obsługi gminnego konta na Facebooku. Zgodnie z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej firma Drobne Słówka rozpoczęła swoją działalność 2 stycznia 2017 roku. Już następnego dnia czyli 3 stycznia 2017 roku otrzymała zapytanie ofertowe z gminy Sitkówka-Nowiny. Oczywiście nie jest to przypadek, że najkorzystniejsza oferta wpłynęła właśnie od tej firmy. I w tym wypadku zastosowano praktykowany w gminie mechanizm wysyłania zapytań do zaprzyjaźnionych podmiotów. Drugie zapytanie wysłano do firmy należącej do byłego męża właścicielki Drobnych Słówek. Co warto zauważyć ta firma powtarza się również w przypadku projektu ekologicznego "Wymelduj Smog". Trzecie zapytanie trafiło do firmy, której współwłaścicielem jest mąż przyjaciółki Drobnych Słówek jeszcze z czasów Wodociągów Kieleckich i MZWiK.

Co ciekawe wewnętrzny regulamin gminy regulował kwestie zamówień publicznych od kwoty 5000 złotych do kwoty 30 000 EUR (ok. 120 000 zł).
Po zmianie władzy w gminie nowy wójt Sebastian Nowaczkiewicz zarządzeniem zmienił regulamin zastępując dolny próg kwotą 3000 EUR czyli ok.12 tysięcy złotych.

Na ten temat pisaliśmy tutaj: Nieuczciwe praktyki w gminie Sitkówka-Nowiny. Znajomi wójta Nowaczkiewicza zarabiają na publicznych zamówieniach

Nieprawidłowości przy projekcie cytologicznym?

Projekt "Jestem kobietą, więc idę. Cytologia" realizowało stowarzyszenie PROREW, które jest beneficjentem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ponad 1 milion 700 tysięcy złotych dofinansowania UE. Gmina Sitkówka-Nowiny oraz SZPOZ w Nowinach (Przychodnia Nowiny) były partnerami projektu. Z tego tytułu gmina Sitkówka-Nowiny ogłosiła przetarg na świadczenie usługi "animatora lokalnej społeczności". Jak się okazuje wpływa tylko jedna oferta od firmy Drobne Słówka na kwotę 41 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że na firmę Drobne Słówka ustawiono już wcześniej zamówienie publiczne na prowadzenie Głosu Nowin. Co ciekawe właścicielka Drobnych Słówek była obecna na podpisaniu umowy o partnerstwie pomiędzy gminą a stowarzyszeniem PROREW jeszcze zanim ogłoszono przetarg na świadczenie usługi „animatora lokalnej społeczności”...

Przychodnia w Nowinach, która również była partnerem projektu cytologicznego "Jestem kobietą, więc idę. Cytologia" otrzymała także 41 tysięcy złotych. Środki te trafiły do żony dyrektora przychodni.

Czy tym sposobem wyprowadzono co najmniej 82 tysiące złotych z projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego?

Prezesem zarządu stowarzyszenia PROREW jest Pan Marcin Agatowski. Jest on również prezesem zarządu Fundacji Możesz Więcej. Firma Drobne Słówka świadczy usługi również dla tej fundacji a raczej dla miesięcznika wydawanego przez nią pod nazwą „Made in Świętokrzyskie”. Fundacja Możesz Więcej realizowała w partnerstwie z gminą Sitkówka-Nowiny projekt Nowińskiego Centrum Rozwoju dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ponad 580 tysięcy złotych. Łączna wartość projektu to ponad 683 tysiące złotych.

Fundacja Możesz Więcej będąca partnerem gminy Sitkówka-Nowiny wygrała przetarg na promocję nowych terenów inwestycyjnych jakie powstały w miejscu niedokończonej fabryki Tlenku Glinku. W ramach podpisanej umowy na realizację zadania „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w m. Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny, woj. Świętokrzyskie”, gmina uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3 854 985,91 zł. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę prawie 8 mln zł.

Nieprawidłowości przy projektach ekologicznych

Gmina Sitkówka-Nowiny realizowała w 2017 roku projekt ekologiczny współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pod nazwą „Rozwijam się i chronię – mam to w naturze”
W ramach projektu przeprowadzono kampanię edukacyjno-informacyjną. Jednym z elementów kampanii był film promocyjny łączący ujęcia z lotu ptaka z wywiadami, między innymi z prezesem Wodociągów Kieleckich. Jak się okazuje podwykonawcą wyłonionej w drodze postępowania przetargowego firmy był znajomy właścicielki firmy Drobne Słówka. Wartość produkcji została zawyżona o około 8 tysięcy złotych.

Podwykonawcą drugiej części kampanii w formie ulotki promocyjnej tzw. mapownika była firma, której współwłaścicielem jest mąż koleżanki właścicielki Drobnych Słówek. Firma ta posłużyła wcześniej do ustawienia procedury przetargowej na udzielenie w gminie zamówienia na prowadzenie „Głosu Nowin”.

W 2018 roku gmina Sitkówka-Nowiny realizowała kolejny projekt ekologiczny współfinansowany z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, tym razem pod nazwą „Wymelduj smog ze swojego sąsiedztwa”. I w tym przypadku doszło do nieprawidłowości. Ustawiono procedurę udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 tysięcy EUR wysyłając zapytania do firmy Tlenowo, Drobne Słówka, firmy należącej do byłego męża właścicielki Drobnych Słówek oraz do redakcji magazynu Made In Świętokrzyskie wydawanego przez Fundację Możesz Więcej, której prezes jest jednocześnie prezesem stowarzyszenia PROREW, które realizowało w partnerstwie z gminą projekt cytologiczny.

Wyłoniona w ten sposób firma Tlenowo była również zaangażowana w promocję nowych terenów inwestycyjnych w gminie oraz w kampanię samorządową wójta Sebastiana Nowaczkiewicza ubiegającego się o reelekcję.

Milion złotych za siłownię w Nowinach. Czy doszło do niegospodarności?

Dokładnie 1 008 747 złotych gmina Sitkówka-Nowiny zapłaciła za uruchomienie siłowni PerłaGym. Samo wyposażenie kosztowało 823 977 złotych. Wyposażenie dodatkowe w ramach którego zakupiono pięć telewizorów, kanapę, pufy, ladę i inne drobne elementy jak szczotki do wc, wygrała firma z Kielc. Gmina Sitkówka-Nowiny zgodnie z informacjami z Biuletynu Informacji Publicznej zapłaciła za te elementy kwotę blisko 98 tysięcy złotych. Aranżacja wnętrza siłowni kosztowała 85880 złotych. Razem daje nam to ogromną kwotę ponad 1 miliona złotych.

W związku z uruchomieniem za ogromną kwotę siłowni pojawia się wiele pytań. Jak się okazuje gmina otrzymała wycenę zanim ogłoszono przetarg. Kwota wyceny diametralnie różni się od kwoty jaką gmina zapłaciła ostatecznie po rozstrzygnięciu przetargu. Co warte podkreślenia dotyczy to sprzętu tego samego producenta. W przetargu brano pod uwagę tylko jedną ofertę firmy z Legionowa, która jest partnerem producenta. Firma, która wygrała przetarg na dostarczenie dodatkowego wyposażenia znajduje się około 50 metrów od siedziby firmy Drobne Słówka na którą w gminie Sitkówka-Nowiny ustawiono przetargi na prowadzenie Głosu Nowin. Co ciekawe jest to dzielnica domów jednorodzinnych na pograniczu Czarnowa i Dalni.

Kosztowna promocja gminy

Wiele wątpliwości budzą ceny kupowanych w hurtowych ilościach gadżetów reklamowych. Szczególnie zastanawiające są wartości jednostkowe znacznie przewyższające ceny rynkowe. Zamówienia realizuje referat Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny, którego kierownikiem jest zatrudniona na etat a następnie awansowana właścicielka firmy Drobne Słówka. Wątpliwości budzą również kosztowne publikacje promocyjne gminy w magazynie, w którym znajdziemy także teksty i zdjęcia kierowniczki.

Miliony nagród

Wiele wątpliwości budzi zasadność przyznawanych przez wójta Nowaczkiewicza ogromnych nagród, dodatków specjalnych i premii. Przypomnijmy, że w ciągu trzech lat (2015-2017) wójt rozdał ponad 6 milionów złotych. W 2018 roku rozdał kolejny 1 milion 100 tysięcy złotych. Razem daje nam to ogromną kwotę ponad 7 milionów złotych. Nadal nie wiadomo ile milionów powiększyła się ta kwota w 2019 roku. Czekamy na odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Gmina Sitkówka-Nowiny bardzo chętnie wspiera organizacje pozarządowe. Co roku na ten cel przeznaczane są coraz to większe środki. Niestety wiele wątpliwości budzi dotowanie stowarzyszeń czy fundacji we władzach, których zasiadają najbliżsi współpracownicy wójta Sebastiana Nowaczkiewicza a nawet jego żona. Jednym z prężniej działających na terenie gminy Sitkówka-Nowiny stowarzyszeń jest Stowarzyszenie "Między Rajem a Piekłem". Urząd gminy zleca organizacji wykonywanie zadań publicznych, które są oczywiście dotowane z publicznych pieniędzy.

Jak się dowiadujemy z danych zamieszczonych w Krajowym Rejestrze Sądowym, przewodniczącą zarządu jest Kornelia Bem-Kozieł pełniąca jednocześnie funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach. Wiceprzewodniczącym stowarzyszenia jest Iwona Mroczek. To żona urzędnika zatrudnionego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny w Referacie Kultury, Sportu i Promocji. We władzach stowarzyszenia znajduje się również żona wójta gminy Sebastiana Nowaczkiewicza - Marta. Zgodnie z danymi KRS zasiada ona w Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia "Między Rajem a Piekłem".

Wracając do dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych warto nadmienić, że placówka współpracuje również z Fundacją Możesz Więcej oraz Stowarzyszeniem PROREW. Dyrektor placówki użyczyła Fundacji Możesz Więcej bezpłatnie świetlicę o powierzchni 60 metrów kwadratowych na okres od października 2017 roku do końca sierpnia 2019 w ramach projektu Nowińskiego Centrum Rozwoju, którego szkoła nie jest partnerem. Stowarzyszeniu PROREW natomiast nieodpłatnie udostępnia sale lekcyjne w ramach projektu Klubu Integracji Społecznej.

Warto bliżej przyjrzeć się wsparciu dla Fundacji PROM z Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy", której wiceprezesem jest dyrektor basenu Perła w Nowinach Jacek Kania. Wielce zastanawiające są wspólne działania gminy i stowarzyszenia "Siła Woli", którego prezesem jest Kamila Piotrowicz, żona wiceprzewodniczącego rady gminy Sitkówka-Nowiny.

Zwolnienia od podatku w gminie

Czy w gminie dochodzi do zwolnień od podatku od nieruchomości dla zaprzyjaźnionych firm i podmiotów? Jak wynika z informacji przekazywanych przez samego wójta Nowaczkiewicza w trakcie sesji rady gminy od 2015 roku dokonano zwolnień na łączną kwotę przekraczającą 800 tysięcy złotych. Z informacji do których dotarliśmy wynika, że nie są to przypadkowe podmioty. Zwolnienia w ramach tzw. „pomocy publicznej” nieraz otrzymała firma w której zatrudniony był radny z obozu politycznego wójta Nowaczkiewicza. Firma ta dodatkowo sponsorowała jeden z gminnych klubów. Inna z firm, która również była zwalniana z podatku jest stałym dostawcą urzędu gminy w Nowinach. Czy takie zwolnienia to działanie na niekorzyść interesu publicznego?

Na odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w tym temacie czekaliśmy 2 miesiące. Otrzymane informacje są niepełne i skierowany został ponowny wniosek. Widać w tych działaniach dużą determinację ze strony wójta, aby te dane nie zostały upublicznione.

Jest jeszcze wiele wątków wymagających wyjaśnienia. Jednym z nich jest zaangażowanie niektórych urzędników w obrót nieruchomościami na terenie gminy.

Układ?

- Tam funkcjonuje układ. Wiele osób w nim uczestniczy. Razem robią „interesy”, razem piją, razem się bawią. Ale szczerze każdy nienawidzi każdego. Każdy ma na każdego jakiego haka. Czy to filmik z imprezy czy kompromitujące zdjęcia. Jak ktoś jest uczciwy albo nie pasuje do ich układanki jest zwalniany. Skrzywdzono wiele osób, szczególnie kobiet. - opowiada nam jeden z byłych pracowników urzędu gminy.

Swego czasu w internecie przez jakieś 15 minut można było obejrzeć na Youtube filmik zatytułowany dosadnie „Rozjuszony buhaj na wycieczce”. Krążyły też nagie zdjęcia wysyłane zapewne po pijanemu. O licznych romansach, wspólnych imprezach czy wyjazdach można pisać książki. - dodaje były pracownik.

Dotychczas nie poruszaliśmy wątków obyczajowych dotyczących podkieleckiej gminy. Niektóre relacje jednak przekładają się bezpośrednio na toczący się nieuczciwy proceder. Więcej na ten temat w kolejnym artykule.

Kiedy koniec?

- Bez wątpienia mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, która czerpie korzyści ze środków publicznych. Inaczej się tego nie da nazwać. - mówił jeden z funkcjonariuszy przyjmujących zgłoszenie w sprawie nieprawidłowości w gminie Sitkówka-Nowiny.

Odpowiedzi

Jezeli publikacja bylaby klamstwem to gdzie jest Nowaczkiewicz? Powinien zlozyc pozew w swoetle fleszy tak jak zrobil to w kampani wyborczej chcac soe wybielic, tylko ze teraz chcialby sie wycofac z rozpraw bo na kazdej kompromituje sie jak chloposzek w krotkich spodenkach, ale jemu juz na niczym nie zalezy bo honor to ma czlowiek a nie WOJT_MORS ha ha
Ciekawe kiedy mors zostanie trafiony i zatopiony

Ja się zastanawiam, jak to jest . Tyle już jest dowodów na przekręty tej władzy w Gminie Sitkówka-Nowiny. Może wreszcie ktoś z CBŚ zajął by się panem Nowaczkiewiczem i jego świtą. Zanim doprowadzą ostatecznie tą Gminę do ostatecznego bankructwa. Przykro patrzeć na takie bezkarne układy .

tak łatwa kogoś osądzać bez dowodów. Kochamy to. Zastanówcie się, że swoimi niesprawdzonymi oskarżeniami niszczycie jakąś rodzinę.

Czytam , wracam i znów czytam , i znów nie widzę - gdzie ten łatwy osąd , gdzie tu jakis wyrok ? Rodziny jesli ktoś niszczy to właśnie szalbierstwami , nepotyzmem , złodziejstwem !!! Właśnie popieramy i wzywam do popierania słów przedmówcy : niechaj się tym zajmie ktoś kompetentny , Policja czy inne służby których wszak nie brakuje , niech prześledzi i uczciwie zapracuje na swą pensję ... Niech będzie świadom że patrzymy mu na ręce i osądzimy jego werdykt nie dlatego że chcemy aby nasze podejrzenia się sprawdziły ale dlatego że żądamy uczciwości i sprawiedliwości w naszej gminie , w naszym społeczeństwie w naszej Ojczyżnie.

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych komentarzy. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą z tego tytułu ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy wulgarnych, zawierających linki lub nieodnoszących się do treści merytorycznej itp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------