Ustawiona procedura przetargowa? Skandal w gminie Sitkówka-Nowiny

Zawirowania wokół procedury przetargowej w gminie Sitkówka-Nowiny. Intratne kontrakty na kwotę blisko 180 tysięcy złotych trafiły do nowozałożonej firmy bez doświadczenia. Ogromne wątpliwości budzi sama procedura rozstrzygnięcia przetargu.

Ustawiona procedura przetargowa? Skandal w gminie Sitkówka-Nowiny


3 stycznia 2017 roku wójt gminy Sitkówka Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz zaprosił do składania ofert trzy firmy. Pierwsze trafiło do firmy Drobne Słówka z Kielc. Drugie przesłano do firmy Pi-Art Agencja Wizerunkowo-Reklamowa. Trzecie zaś do firmy Wademekum. "Najlepszą" ofertę złożyła firma Drobne Słówka. Problem polega jednak na tym, że firma Drobne Słówka powstała 2 stycznia 2017 roku, czyli na dzień przed otrzymaniem zapytania dotyczącego intratnego kontraktu z gminą Sitkówka-Nowiny na 66 tysięcy złotych.

Dodatkowe wątpliwości budzi fakt, że firma Pi-Art Agencja Wizerunkowo-Reklamowa do której wysłano zapytanie należy do byłego męża właścicielki Drobnych Słówek. Współwłaścicielem trzeciej zaproszonej firmy jest natomiast mąż koleżanki właścicielki Drobnych Słówek z poprzedniego miejsca pracy czyli z Wodociągów Kieleckich- MZWiK. Czym kierował się wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz wysyłając zapytania ofertowe akurat do tych podmiotów?

W ramach "wygranego" przetargu na kwotę 66 tysięcy złotych firma Drobne Słówka miała zajmować się między innymi obsługą gminnego konta na Facebooku. Co warte podkreślenia nie posiadała żadnego doświadczenia ani kwalifikacji w tym temacie.

W 2018 roku powtórzono dokładnie w taki sam sposób procedurę przetargową. Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz wysłał trzy zapytania ofertowe, dokładnie do tych samych podmiotów co w 2017 roku. I tym razem "najlepsza" okazała się oferta firmy Drobne Słówka. Kontrakt jednak tym razem opiewał na kwotę 72 tysięcy złotych.

Na tym jednak nie koniec. Firma Drobne Słówka świadczy jednocześnie dla gminy usługi "animatora lokalnej społeczności" w wymiarze 80 godzin miesięcznie w ramach projektu "Jestem kobietą, więc idę. Cytologia" realizowanego przez Gminę Sitkówka-Nowiny razem ze stowarzyszeniem PROREW. Złożona przez firmę Drobne Słówka oferta na 41 tysięcy złotych okazała się również "najlepsza". Czy w gminie Sitkówka-Nowiny doszło do naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych?

Co łączy wójta gminy Sitkówka-Nowiny Sebastiana Nowaczkiewicza z firmą Drobne Słówka? Znajomość z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Nowaczkiewicz był delegatem gminy do MZWIK w okresie gdy właścicielka Drobnych Słówek zajmowała tam stanowisko kierownicze.

Na początku 2019 roku właścicielka Drobnych Słówek mimo aktualnego kontraktu z gminą Sitkówka-Nowiny na prowadzenie "animacji lokalnej społeczności" została w niejasny sposób zatrudniona na stanowisko urzędnicze. Po dwóch miesiącach została awansowana na kierownika referatu kultury, sportu i promocji. O tej sprawie pisaliśmy tutaj: Dziwny konkurs, szybki awans. Co się dzieje w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny?

Na informacje dotyczące umów czekaliśmy blisko 30 dni w ramach złożenia wniosku o dostęp do informacji publicznej. Wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz odmawia skomentowania kwestii budzących ogromne wątpliwości. Kilkukrotne próby kontaktu na telefon służbowy w ramach godzin pracy zakończyły się wiadomością sms o "zaprzestanie nękania."

Jakby tego było mało pojawiają się kolejne budzące wątpliwości kwestie dotyczące realizacji ekologicznych projektów współfinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Zastanawiające są także powiązania nowego kierownika referatu gminy Sitkówka- Nowiny z fundacją Możesz Więcej, która w partnerstwie z gminą realizuje projekt Nowińskie Centrum Rozwoju o wartości blisko 700 tysięcy złotych. Do tematu będziemy wracać w miarę napływu kolejnych odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Odpowiedzi

nie ma co się dziwić w końcu wójt musi nagrodzić jakoś najlepszą pracownicę za dyspozycyjność o każdej porze dnia i nocy...

Czekamy z niecierpliwością na wyciągnięcie konsekwencji za takie nieuczciwe działania!! Proponuję przeanalizować wszystkie konkursy za kadencji obecnego włodarza.

Z ustawy Prawo zamówień publicznych wyłączone są postępowania o wartości poniżej 30 tys. Euro netto, więc wójt nie może odpowiadać za naruszenie tej ustawy, chyba że dokonał podziału zamówienia celem uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

Mam nadzieję że ktoś zabierze się za tego Pana i jego apostołów. A urzędniczki zajmą się pracą nie jedynie eksponowane niejednokrotnie marnych wdzięków.

Partia Prawo i Sprawiedliwość ma ze swoich szeregów Wojewodę ,Starostę Powiatowego.Wojewoda ma odpowiednie służby do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny celem wyjaśnienia tej sytuacji.Dlaczego tego nie robi? Poczekam, jeżeli się tym problemem nie zajmą niech nie liczą na mój głos w wyborach.