Radni przyjęli program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Kielecka Rada Miasta zgodziła się na przyjęcie w mieście programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Opiera się on na kilku podstawowych założeniach. Już wcześniej propozycję poparło kilkadziesiąt stowarzyszeń.

 Radni przyjęli program współpracy z organizacjami pozarządowymi


Uchwała zakłada dalsze działania na rzecz powołania Centrum Kieleckich Organizacji Pozarządowych, które miałoby być inkubatorem dla trzeciego sektora w mieście. Ma pojawić się także elektroniczny system składania wniosków. Z kolei w pozyskiwaniu zewnętrznych środków miałby pomóc fundusz wkładów własnych. Uchwała zakłada także zniesienie konieczności wnoszenia wkładu własnego w zadaniach publicznych. Co roku ma być także organizowany w Kielcach kongres organizacji obywatelskich.

- To bardzo potrzebna uchwała, którą poparło ponad 30 organizacji. To bardzo różne organizacje: sportowe, zajmujące się polityką miejską czy niepełnosprawnymi, katolickie, ateistyczne – wylicza Michał Braun, kielecki radny i pomysłodawca wdrożenia programu współpracy między trzecim sektorem a miastem. - Od lat organizacje pozarządowe apelowały o to, żeby rozszerzać program współpracy, czyli o ten dokument, który to wszystko reguluje. Dzisiaj zrobiliśmy ogromny krok ku temu, by tę współpracę otworzyć – ocenia radny.

Uchwałę w tej sprawie radni przyjęli niemal jednogłośnie.

S.D.09.05.2019