Program „Razem koordynujmy cukrzycę”

Program pod hasłem „Razem koordynujmy cukrzycę” był motywem przewodnim spotkania, które odbyło się w urzędzie wojewódzkim w przeddzień Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, przypadającego na 14 listopada.

Program „Razem koordynujmy cukrzycę”

Wśród uczestników spotkania znalazły się wojewoda Agata Wojtyszek i inicjatorka akcji w naszym regionie Poseł na Sejm RP Anna Krupka. Nie zabrakło ponadto świętokrzyskich parlamentarzystów i specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia, a gościem honorowym okazał się podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz.

Omawiane przedsięwzięcie skierowane jest do pacjentów z rozpoznaną cukrzycą. Ma na celu zainicjowanie programów zdrowotnych zmniejszających poziom zachorowalności oraz przedwczesnej umieralności z powodu tej choroby i jej powikłań. Podobny temat poruszono także podczas konferencji z samorządowcami i przedstawicielami organizacji pacjentów, poszukujących odpowiedzi na najpilniejsze potrzeby w zakresie diabetologii.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków i Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej nawiązało współpracę z samorządami wybranych województw, w tym województwa świętokrzyskiego. Wynikiem tej kooperacji są pilotażowe spotkania poświęcone programom zdrowotnym dotyczącym powikłań cukrzycy oraz jej wykrywaniu i leczeniu. Z inicjatywą „Razem koordynujmy cukrzycę” związane są bezpłatne warsztaty edukacyjne dla pacjentów, prowadzone przez lekarza diabetologa i edukatora diabetologicznego.

Paulina Kalinowska 13.11.2017
fot.SUW