Gmina Piekoszów ma budżet na 2021 rok. 25 milionów na inwestycje

Wszystko wskazuje na to, że zapowiada się kolejny bardzo dobry rok dla gminy Piekoszów. Przyszłoroczny projekt uchwały budżetowej przewiduje, że na terenie gminy zrealizowane zostaną inwestycje za ponad 25 milionów złotych. Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Sesji Rady Gminy w Piekoszowie, radni przyjęli przyszłoroczny budżet jednogłośnie.

Gmina Piekoszów ma budżet na 2021 rok. 25 milionów na inwestycje


Przyszłoroczne dochody gminy Piekoszów ustalono na poziomie 93 milionów 950 tysięcy złotych, natomiast wydatki oszacowano na poziomie nieco ponad 92 milionów złotych. Jak jednak podkreślano podczas sesji, na tym jeszcze nie koniec. – Do przyszłorocznych dochodów należy jeszcze dopisać kolejne 4 miliony złotych rządowego dofinansowania, jakie udało się nam pozyskać na budowę kanalizacji i infrastruktury drogowej w Janowie. Są to środki przyznane już pod koniec roku i dlatego też nie zostały one wpisane w projekt budżetu, który musieliśmy przedłożyć do 15 listopada do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zatem środki te zostaną dopiero wprowadzone. Liczę też na to, że w trakcie przyszłego roku uda nam się pozyskać dodatkowe pieniądze na rozwój infrastruktury drogowej – mówi wójt gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek.

Projekt budżetu na 2021 rok przewiduje przeznaczenie ponad 21 milionów 13 tysięcy złotych na wydatki inwestycyjne, co stanowi 22,37% wydatków budżetu. Już wiadomo, że całość zwiększy się jeszcze o kolejne 4 miliony złotych. Pozostałe duże wydatki to środki na oświatę i wychowanie – nieco ponad 28 milionów 876 tysięcy złotych (30,75 %), pomoc społeczna – 20 milionów 652 tysiące złotych (21,98%). Pozostałe 34% środków wydane zostanie na kulturę, sport, transport zbiorowy, obsługę Urzędu Gminy i wiele innych mniejszych zadań. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy na 2021 rok wynosi: 93 950 457,30 złotych, z czego: dochody bieżące to 81 319 587,73 złotych, dochody majątkowe – 12 630 869,57 złotych. Łączna kwota planowanych wydatków na 2021 rok wynosi 93 906 217,84 złotych, z czego wydatki bieżące stanowią 72 892 600,73 złotych, a wydatki majątkowe 21 013 617,11 złotych.

Zdaniem wójta Zbigniewa Piątka budżet na 2021 rok jest zdecydowanie budżetem proinwestycyjnym. – W przyszłym roku na inwestycje wydamy w sumie ponad 25 milionów złotych. Dla porównania w roku 2018 na inwestycje mogliśmy przeznaczyć zaledwie 8 milionów 200 tysięcy złotych. W roku 2019 w budżecie zaplanowaliśmy na inwestycje 12 milionów 200 tysięcy złotych, a w roku 2020 było to 15 milionów 500 tysięcy złotych – poinformował wójt Zbigniew Piątek. – Budżet na 2021 rok to budżet, na który czekaliśmy wszyscy. To budżet o największych dochodach w dotychczasowej historii samorządu gminy Piekoszów. Jest to także budżet o największych wydatkach, także inwestycyjnych, to budżet zdecydowanie proinwestycyjny – podkreślał podczas sesji budżetowej wójt gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek i zaznaczył, że wszystko to udało się osiągnąć dzięki konsekwencji działań związanych z przyjętymi od samego początku założeniami, analizami i wyliczeniami. – Dzięki bardzo dobrej współpracy i wielkiemu wsparciu radnych wspólnie z moimi współpracownikami mogliśmy się skupić na pracy związanej z przyszłością i rozwojem naszej gminy. Była to praca w duchu wzajemnego zrozumienia. Wspólnie z radnymi szukaliśmy najlepszych rozwiązań, a merytoryczne rozmowy pozwalały na osiąganie kompromisu nawet w najtrudniejszych sprawach. Bardzo się cieszę, że patrzymy w tą samą stronę i razem zmierzamy w tym samym kierunku. To wszystko pozwoliło nam wreszcie stworzyć budżet na miarę oczekiwań naszych mieszkańców – podsumował wójt Zbigniew Piątek.

Obecni podczas posiedzenia sesji Rady Gminy Piekoszów radni przyjęli budżet na 2021 rok jednogłośnie. – Władze gminy Piekoszów zawsze z wielką uwagą podchodzą do potrzeb mieszkańców zgłaszanych przez radnych i sołtysów. Wszyscy skrupulatnie pochylaliśmy się nad przyszłorocznym budżetem, za co serdecznie dziękuję także radnym, którzy pomimo panującej epidemii mocno angażowali swój czas w omawianie i przygotowanie projektu budżetu. Cieszę się, że umiemy ze sobą rozmawiać, a nie kłócić się. Tam, gdzie nie ma współpracy, tam nie ma wyników, a te wyniki nareszcie bardzo wyraźnie widać w przyszłorocznym budżecie – podkreślała przewodnicząca Rady Gminy Piekoszów, Barbara Drogosz.

Wszystko wskazuje na to, że przyszły rok będzie kolejnym dobrym rokiem pod względem inwestycji. Patrząc na dynamicznie i sukcesywnie rozwijającą się gminę Piekoszów śmiało można powiedzieć, że obrana przed laty strategia zrównoważonego rozwoju tej gminy, konsekwencja i spójność działań dziś przynoszą znakomite efekty. – Należy nadmienić, że główne zadania inwestycyjne w przyszłym roku realizowane będą ze środków własnych i pozyskanych środków zarówno rządowych jak i unijnych, bez zaciągania pożyczek i kredytów – zapowiada wójt gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek.

Agnieszka Olech/CKinfo.pl

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych komentarzy. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą z tego tytułu ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy wulgarnych, zawierających linki lub nieodnoszących się do treści merytorycznej itp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------