Rowerem z Kielc przez Sitkówkę-Nowiny aż do Chęcin? Całkiem możliwe

Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny powstanie ponad 3,5 kilometra nowych ścieżek rowerowych. W sumie będzie ich aż 4,5 kilometra, dlatego całkiem możliwe wydaje się połączenie ich ze ścieżkami w mieście Kielce i gminie Chęciny.

 Rowerem z Kielc przez Sitkówkę-Nowiny aż do Chęcin? Całkiem możliwe


W urzędzie gminy Sitkówka-Nowiny podpisana została ostatnio umowa z wykonawcą inwestycji. Koszt robót a także prac projektowych to prawie 4 miliony złotych. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 1 miliona 300 tysięcy złotych z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

- W ramach inwestycji w gminie Sitkówka-Nowiny powstanie odcinek ścieżki wzdłuż drogi wojewódzkiej numer 762, łączący trasą rowerową miasto Kielce z naszą gminą, a dalej z gminą Chęciny - o długości 2 100 metrów. Ponadto wybudowany zostanie odcinek ścieżki wzdłuż drogi powiatowej numer 0278T (ulica Szewska w Zgórsku), który będzie łączył pierwszy wyżej wymieniony odcinek z już istniejącym odcinkiem ścieżki rowerowej pomiędzy miejscowościami Zgórsko i Szewce o długości 1 400 metrów. - informuje wójt gminy.

Do końca marca 2019 roku ma być gotowy projekt budowlany, a roboty mają ruszyć w drugiej połowie 2019 roku. - Po zakończeniu projektu na terenie gminy Sitkówka-Nowiny będzie dostępne łącznie 4,5 kilometra dwukierunkowych, asfaltowych dróg rowerowych. To bardzo ważna inwestycja, dzięki której będą mogli bezpiecznie poruszać się po terenie naszej gminy. Gmina stanie się też atrakcyjniejsza pod względem turystycznym – mówi wójt gminy Sebastian Nowaczkiewicz dla oficjalnej strony internetowej Urzędu Gminy w Sitkówce-Nowinach. – Jeśli miasto Kielce zrealizuje odcinek ścieżki rowerowej na ulicy Krakowskiej będzie można przejechać ścieżką rowerową z centrum Kielc aż do granicy gmin Sitkówka-Nowiny i Chęciny – dodaje Nowaczkiewicz.