Starostwo Powiatowe w Kielcach podjęło kolejne działania w sprawie pogorzeliska w Nowinach

20 maja Starostwo Powiatowe w Kielcach wydało uchwałę o usunięciu odpadów w trybie wykonania zastępczego.

Starostwo Powiatowe w Kielcach podjęło kolejne działania w sprawie pogorzeliska w Nowinach


Już nie tylko mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny czekają na rozwiązanie problemu z chemikaliami po kwietniowym pożarze. Sytuacja nie jest prosta, gdyż wymaga zaangażowania i koordynacji wielu urzędów. Obecnie Zarząd Powiatu czeka na ocenę biegłego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami, który ma m.in. oszacować ilość odpadów oraz wskazać zakres prac, jaki należy wykonać w celu zabezpieczenia środowiska przed dalszym zanieczyszczaniem.

Na podstawie tej opinii dokonany zostanie wybór technologii służącej do usunięcia pogorzeliska. Tryb wykonania zastępczego umożliwi Starostwu zlecenie sprzątnięcia odpadów zewnętrznemu przedsiębiorstwu. Starostwo musi pozyskać środki z zewnątrz, dlatego Zarząd Powiatu wystąpił z oficjalnym pismem do Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny z pytaniem, jaką kwotą może wesprzeć działania Starostwa. Tydzień temu podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Kielcach wójt zadeklarował pomoc finansową w tej kwestii. Jest też możliwość wzięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Złożono również wniosek do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o możliwość skrócenia terminów i wszczęcia postępowania w trybie „z wolnej ręki”.

Tydzień temu firma Geocoma Sp. z o.o. S. k. z Krakowa złożyła ofertę na wykonanie następujących prac: przepakowanie odpadów do atestowanych pojemników – beczek, pojemników typu „mauzer”, którego termin realizacji może wynieść ok. 3 miesięcy oraz usunięcie spakowanych odpadów z terenu pogorzeliska i przekazanie do utylizacji do spalarni w Niemczech, co może potrwać kolejne 3 miesiące. Z rozmów przeprowadzonych ze specjalistami zajmującymi się porządkowaniem takich miejsc, jak również przeprowadzonych wraz z nimi oględzin w terenie wynika, że realny termin uprzątnięcia odpadów znajdujących się przy ul. Perłowej, może wynieść nawet 6 miesięcy.

Dotychczas Starostwo Powiatowe w Kielcach:
 - zakupiło 70 sztuk mauzerów o pojemności tysiąca litrów każdy w celu przepompowania do nich mieszaniny substancji chemicznych, które wyciekły ze spalonych pojemników oraz wody i środków gaśniczych z zastoisk, jakie powstały na terenie działki w Nowinach (straż pożarna zapełniła 54 sztuki mauzerów),
- z przydrożnego rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż ul. Perłowej, na długości ok. 640 m usunęło zanieczyszczoną ziemię z piachem użytym podczas akcji gaśniczej, w celu uniknięcia skażenia wód powierzchniowych – rzeki Bobrzyczki, dopływ rzeki Bobrzy. Na tym samym odcinku została również wyczyszczona nawierzchnia jezdni,
- 21.04.2020 r. na terenie pogorzeliska przeprowadziło rozmowy z przedstawicielami dwóch firm, którzy m.in. udzielili cennych wskazówek, dotyczących tego, jakie w pierwszej kolejności podjąć działania, aby zminimalizować skutki oddziaływania pożaru, przedstawili także oferty i koszty usunięcia skutków pożaru. Ze spotkania wynikało, że są one ogromne i praktycznie zbliżone do zaproponowanych wcześniej, jak przy wywiezieniu odpadów.
- 29.04.2020 r. podpisało umowę z firmą na uporządkowanie terenu pogorzeliska. W ramach tej umowy posegregowano pozostałości po pożarze na 4 rodzaje (zbiorniki pełne, zbiorniki nadpalone z cieczą, złom, pozostałe). Prace te zostały już zakończone.
- 24.04.2020 r. złożono pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach - zgłoszenie o wystąpieniu szkody w środowisku. 
- do dnia dzisiejszego nie otrzymało od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach protokołu z kontroli i szczegółowych wyników badań, o co wnioskowano 24 kwietnia br. Nie posiada również informacji, czy organ inspekcji zakończył już działania kontrolne na tym terenie. Starostwo czeka nadal na informacje od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach w sprawie badań jakości wody z ujęcia „Bolechowice”.

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych komentarzy. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą z tego tytułu ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy wulgarnych, zawierających linki lub nieodnoszących się do treści merytorycznej itp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------