Świętokrzyskie spółki będą współpracowały

Poważne regionalne spółki weszły we współpracę. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii podpisało porozumienia ze Świętokrzyskimi Kopalniami Surowców Mineralnych oraz Centrum Produkcyjnego Pneumatyki "PREMA". Firmy mają sobie pomagać w rozwoju.

Świętokrzyskie spółki będą współpracowały


Współpraca obejmie wzmocnienie wzajemnych możliwości laboratoryjno-badawczych pozwalających na prowadzenie badań wyrobów, surowców i złóż, a także współdziałanie w zakresie pozyskiwania zewnętrznych funduszy i usprawnienia między innymi marketingu. To ma także stymulować rozwój regionu.

- Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zostało przed laty powołane w celu wspierania przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań, wśród których dominują technologie opracowane w uczelniach naszego regionu. W mojej ocenie ścisła współpraca pomiędzy światem nauki a światem biznesu jest gwarantem zrównoważonego rozwoju i zapewni pełne wykorzystanie potencjału kieleckich uczelni. Chciałbym zapewnić, że rozwój regionu jest determinowany nowatorskimi rozwiązaniami, dlatego jednym z kluczowych celów, jakie stawiam kierowanej przez mnie spółce jest określenie potrzeb firm i wdrażanie najnowszych rozwiązań – powiedział Paweł Łaski, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Przypomnijmy, że ŚKSM oraz "PREMA" wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu.

fot. UMWŚ
S.D. 12.09.19