Trener Effectora stracił posadę

Zarząd Klubu Effector Kielce pozbawił stanowiska trenera Dariusza Daszkiewicza. Szkoleniowiec prowadził kieleckich siatkarzy od 2012 roku.

Miasto idzie na rękę Auchan a Razem protestuje

Decyzją Zarządu Klubu trener Dariusz Daszkiewicz został odsunięty od prowadzenia pierwszego zespołu Effector Kielce. Do czasu podjęcia decyzji o zatrudnieniu nowego szkoleniowca, obowiązki pierwszego trenera pełnił będzie dotychczasowy asystent – Adam Swaczyna. Doceniając zaangażowanie trenera Daszkiewicza w rozwój Klubu i siatkówki w Kielcach, Zarząd Klubu dziękuje za dotychczasową pracę i wyraża nadzieję na dalsze współdziałanie na innych płaszczyznach życia sportowego Klubu. - czytamy w wydanym przez klub oświadczeniu.