Ukarani za naruszenie przepisów

Od kilku tygodni wszystkie służby apelują o pozostanie w domach, niegrupowanie się i przestrzeganie prawa. Pomimo tego wczoraj włoszczowscy policjanci ujawnili dziewięć naruszeń obowiązujących przepisów.

Ukarani za naruszenie przepisów


Tylko wczoraj na terenie powiatu włoszczowskiego stróże prawa ujawnili dziewięć osób, popełniających wykroczenia z art. 54 kodeksu wykroczeń. Czworo z nich zostało ukaranych mandatami, a pozostałych rozliczy sąd. Ponadto na wszystkich, którzy za nic mieli przepisy włoszczowscy policjanci sporządzili wnioski do Inspektora Sanitarnego o nałożenie na nich kary administracyjnej, która może wynieść nawet 30 000 zł.

Przykładem lekceważącego stosunku do przepisów było zachowanie dwóch mężczyzn którzy spotkali się, by wyjaśnić sprawy związane z pracą. Podczas rozmowy doszło do szarpaniny, a jeden z nich złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa stosowania wobec niego gróźb karalnych. Niestety Panowie naruszyli obowiązujące przepisy nie zachowując odległości 2 metrów od siebie, co zostało nagrane na kamerze umieszczonej w jednym z pojazdów. Teraz obaj będą tłumaczyć się przed sądem. Kolejny przykład naruszenia przepisów pewna para, która postanowiła zorganizować sobie spotkanie towarzyskie na terenach leśnych powiatu. Oboje zostali ukarani przez funkcjonariuszy mandatami.

Niestety, wraz z upływem czasu ludzie coraz częściej zaczęli wychodzić z domów i przestali stosować się do zaleceń. Przypominamy, że w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzane zostały kolejne ograniczenia, które obowiązują od 1 kwietnia do odwołania. Pamiętajmy o przestrzeganiu przepisów i stosowaniu się do koniecznych ograniczeń, które mogą nas uratować.

BP KWP Kielce