Umowa z generalnym wykonawcą budowy Kampusu GUM podpisana

Wkrótce ruszy budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. W siedzibie GUM w Warszawie, w obecności marszałka Andrzeja Bętkowskiego oraz wicemarszałek Renaty Janik podpisano umowę pomiędzy partnerami projektu: Głównym Urzędem Miar oraz Politechniką Świętokrzyską, a Generalnym Wykonawcą – Firmą Budowlaną ANNA-BUD sp. z o.o.

Umowa z generalnym wykonawcą budowy Kampusu GUM podpisana


Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych zespołu budynków laboratoryjnych o łącznej powierzchni 13 826,40 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu dla przedsięwzięcia realizowanego w Kielcach o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I”.

- To bardzo ważna dla całego regionu inwestycja - daje możliwość wspierania innowacyjnych technologii i spowoduje, że zarówno nasza uczelnia jak i otoczenie biznesowe znajdzie tu istotne wsparcie dla swojego rozwoju – podkreśla marszałek Andrzej Bętkowski.

Łączna wartość projektu wynosi 188,8 mln zł , zaś wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 165,2 mln zł. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

W ciągu tygodnia od podpisania umowy nastąpi przekazanie generalnemu wykonawcy placu budowy. Pierwsze wbicie łopaty nastąpi tuż po zakończeniu prac przygotowawczych polegających m.in. na ogrodzeniu terenu budowy oraz przygotowaniu infrastruktury technicznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę zespołu budynków połączonych ciągiem komunikacyjnym tzw. „kładką”, na który składają się: budynek OT (obsługowo-techniczny), laboratorium L1 (akustyka i drgania), laboratorium L11 (metrologia interdyscyplinarna), budynek WR (warsztat), laboratorium L10 (termometria), laboratorium L7 (masa), laboratorium L2_L4 (czas i częstotliwość oraz długość), kładka KL wraz z instalacjami wewnętrznymi, wolnostojącego budynku magazynu materiałów łatwopalnych dla laboratorium L7 oraz kompleksowego zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Nowe laboratoria metrologiczne usprawnią procesy badawczo-rozwojowe w zakresie ustalania jednolitości miar, przy uwzględnieniu wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych. Zaplanowany do realizacji projekt umożliwi również dokonanie jakościowej zmiany w funkcjonowaniu jednostek badawczych na rzecz dynamicznej interakcji z przemysłem i nauką. Działalność Kampusu wpłynie również na zatrzymanie zjawiska tzw. „drenażu mózgów”. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez organizację licznych szkoleń i płatnych staży zagranicznych, rozwój naukowy (przewody doktorskie we współpracy z ośrodkami naukowymi, publikacje w czasopismach naukowych, udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych). Dodatkowo bezpośrednie kontakty z ekspertami międzynarodowymi współpracującymi w ramach Komitetów Technicznych EURAMET i Komitetów Doradczych CIPM, zapewnią naszej kadrze udział w europejskich programach badawczych typu EMPIR. W szczególny sposób wspierana będzie wynalazczość i innowacyjność.

W laboratoriach początkowo będzie funkcjonowało około trzydziestu skonsolidowanych stanowisk pomiarowych, odpowiadających na potrzeby wynikające z najnowszych trendów światowych, zaspokajających jednocześnie potrzeby przedsiębiorstw, jak i jednostek badawczych z regionu, kraju i z zagranicy. Stanowiska wpiszą się w inteligentne specjalizacje, w szczególności z zakresu: nanometrologii w odniesieniu do pomiarów wielkości geometrycznych (branża metalowo-odlewnicza), systemów nawigacji satelitarnej w nowoczesnym rolnictwie i sadownictwie (branża technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz nowych metod pomiarów w medycynie estetycznej (turystyka zdrowotna i prozdrowotna).

Wraz z zakończeniem realizacji etapu I projektu rozpoczną się prace metrologiczne w dziedzinach: akustyki, - prace badawczo–rozwojowe w dziedzinie metrologii akustycznej; czasu i częstotliwości - prace w dziedzinie pomiarów czasu i częstotliwości w zakresie pierwotnych i optycznych atomowych wzorców czasu i częstotliwości, wyznaczania atomowych skali czasu, precyzyjnego transferu czasu i częstotliwości; długości - prace badawczo–rozwojowe dotyczące pomiarów długości, kąta płaskiego, parametrów geometrii powierzchni, przyrządów do pomiarów prędkości pojazdów podczas kontroli ruchu drogowego, taksometrów i tachografów; masy - prace w dziedzinie pomiarów masy, lepkości, ciśnienia, siły, momentu siły; termometrii - prace badawczo–rozwojowe w dziedzinie pomiarów temperatury, temperatury punktu rosy / szronu oraz wilgotności względnej oraz interdyscyplinarnych - prace badawczo–rozwojowe m.in. w dziedzinach związanych z technologiami cyfrowymi.

BP UMWŚ

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych komentarzy. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą z tego tytułu ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy wulgarnych, zawierających linki lub nieodnoszących się do treści merytorycznej itp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------