W Kielcach powołano Radę Seniorów. Będzie się zajmować utrudnieniami dla starszych

Jeszcze przed wakacjami rozpocznie w Kielcach działalność Rada Seniorów. Kieleccy radni jednomyślnie zgodzili się w czwartek na jej powstanie. Głosowanie poprzedziła nerwowa dyskusja o politycznym tle.

W Kielcach powołano Radę Seniorów. Będzie się zajmować utrudnieniami dla starszych

Nie dało się uniknąć porównania nowopowstałej Rady Seniorów z ostatecznie niepowołaną Młodzieżową Radą Miasta. Oba organy pełnią identyczną doradczą rolę. Zastrzeżenia do statutu oraz jego liberalnej formuły miała przewodnicząca klubu radnych Platformy Obywatelskiej Agata Wojda. W wypowiedzi radnej wybrzmiały różnice między obiema radami młodzieży i osób starszych.

Wątpliwości miał także radny Robert Siejka. Zdaniem wiceprzewodniczącego jeden dobrze zorganizowany klub seniora może zdominować całą nowopowołaną radę.

Jak informował przewodniczący Dariusz Kozak projekt powołania Rady Seniorów wpłynął do niego 12 stycznia. Pozytywnie zaopiniowali go także miejscy prawnicy. Zielone światło nowej strukturze dał także włodarz miasta.

Zdaniem radnej Katarzyny Zapały blokowanie przez radnych koalicji możliwości powstania Młodzieżowej Rady Miasta miało podłoże polityczne. W odpowiedzi radna usłyszał, że "ci młodzi byli pod waszym wpływem i przez was kierowani".

Budzące zastrzeżenia zapisy statutu mają być zmienione w ciągu dwóch tygodni podczas spotkań z przedstawicielami klubów. Rada Seniorów będzie się składać z 15 członków, którzy będą wybierani raz na cztery lata.

Zadowolenia z powstania nowej rady nie krył senator Krzysztof Słoń obecny podczas czwartkowej sesji. Z mównicy podkreślił on, że to bardzo cenna inicjatywa aktywująca starsze osoby.

Jak przekonywała po głosowaniu przedstawicielka inicjatywy rada będzie walczyć o sprawy osób starszych. - Taka prozaiczna sprawa jak windy, prawidłowe podejścia czy jak równe chodniki w mieście. Żeby nie były utrudnieniem dla osób starszych. To są sprawy, którymi będziemy się zajmować. - mówiła przedstawicielka.

Odpowiedzi

Czy w tytule nie powinno być napisane " ułatwieniami" zamiast " utrudnieniami"? Przecież to zdanie nie ma sensu w odniesieniu do tego czym będzie się zajmowała szanowna rada seniorów.