Kolejne wcielenie do Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Na Kieleckiej „Bukówce” w dniu 8 grudnia 2018 roku o godzinie 8:00 rano rozpocznie się kolejne powołanie do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Bramę jednostki, która mieści się w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 300, przekroczy ponad 150 ochotników. W tym dniu rozpoczną swoje szkolenie podstawowe i wyrównawcze, inicjujące Terytorialną Służbę Wojskową.

 Kolejne wcielenie do Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej


Powoływani do służby żołnierze są ochotnikami, którzy przy udziale Wojskowych Komend Uzupełnień dokonali niezbędnych formalności, przeszli proces rekrutacji oraz otrzymali karty powołania do Terytorialnej Służby Wojskowej w 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Potocznie nazywana „szesnastka” rozpoczyna 16-dniowe szkolenie podstawowe, którą nasi ochotnicy będą odbywali w trybie weekendowym. Szkolenie w tym trybie polega na uczestniczeniu w zajęciach 2 weekendy w miesiącu w okresie 4 miesięcy. Również w trybie weekendowym odbędzie się szkolenie wyrównawcze dla żołnierzy rezerwy. Żołnierze w WOT przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych: dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku (16-dniowe) oraz dla rezerwistów (8-dniowe).

WOT stawia na nowoczesność - w szkoleniu stosowane są innowacyjne metody i narzędzia, zatem spełniając oczekiwania ochotników 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej po raz pierwszy rozpocznie realizację szkolenia podstawowego w trybie weekendowym.

W trakcie „szesnastki”, która odbędzie się na obiektach szkoleniowych Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie nowo wcieleni żołnierze zostaną przeszkoleni w zakresie: praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki, przetrwania w  trudnych warunkach, udzielania  pierwszej  pomocy  przedmedycznej i topografii.

Ponadto będą uczestniczyć w szkoleniu taktycznym, które jest integralną częścią szkolenia, a priorytetem jest szkolenie strzeleckie, w tym nauka budowy i eksploatacji broni oraz bezpieczne i efektywne posługiwania się karabinkiem MSBS „GROT”. W ostatnim dniu „szesnastki” dla żołnierzy TSW zostanie przeprowadzony egzamin końcowy na „pętli taktycznej”, zakończony strzeleniem bojowym. Wynagrodzeniem za trud i wysiłek w trakcie szkolenia będzie przysięga wojskowa, która odbędzie się po zakończeniu szkolenia podstawowego.

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają „Terytorialsami”. Wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą zarówno te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej, a także rezerwiści.  Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

Służba w 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej jest doskonałym sposobem na samorealizację i rozwój zawodowy. Kształtuje takie wartości jak: odpowiedzialność, samodyscyplinę, szacunek dla Ojczyzny, symboli narodowych oraz wartości chrześcijańskich, które są podstawą naszej tradycji.

fot.WOT