Kielce Wiadomości Sport Informacje

Parking nad peronami dworca PKP. Ratusz prezentuje dwa warianty

Kielecki magistrat zaprezentował dwa warianty parkingu nad peronami, który ma powstać w ramach modernizacji dworca kolejowego PKP na ulicy Żelaznej.

Jak informuje urząd miasta płyta parkingowa zlokalizowana ma być po zachodniej stronie dworca PKP, nad torami, stanowiąc zadaszenie peronów kolejowych. Wjazd na parking przewidziano zarówno od strony placu Niepodległości (rampy ślimakowe) jak i od strony ulicy Mielczarskiego (rampa prosta).

Wariant 1 przewiduje wykonanie płyty parkingu rozpiętej na całej szerokości istniejących torowisk (od peronu 1 do pasa drogowego ulicy Mielczarskiego) o pojemności 378 miejsc postojowych. W wariancie 1 uzyskuje się zwartą, symetryczną zabudowę, lecz mniejsze zadaszenie użytkowanych peronów.

Wariant 2 przewiduje wykonanie płyty parkingu nie na całej szerokości torowisk, a jedynie nad użytkowanymi peronami 1, 2 i 3 - w zestawieniu z Wariantem 1 ma zdecydowanie wydłużone proporcje, za to umożliwia całkowite zadaszenie peronów na całej ich długości, łatwiejsze jest także etapowanie budowy. Pojemność parkingu, w zależności od przyjętej długości i organizacji funkcjonalnej, od 415 do 662 miejsc postojowych.

Koncepcje przygotowała firma Jordahl&Pfeifer Technika Budowlana Sp. z o.o. Mają zostać poddane konsultacjom społecznym po zaakceptowaniu projektu przez spółki kolejowe.

Parking nad peronami dworca PKP. Ratusz prezentuje dwa warianty

Parking nad peronami dworca PKP. Ratusz prezentuje dwa warianty

Odpowiedzi