Kielce Wiadomości Sport Informacje

Zintegrowany system teleinformatyczny już wkrótce w UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach tworzy zintegrowany system teleinformatyczny, który pomoże w nowoczesnym zarządzaniu i komunikowaniu uczelni.

Umowa, na podstawie której wykonawca zrealizuje inwestycje została podpisana w poniedziałek. Zintegrowany system teleinformatyczny jest jednym z kilku elementów projektu rozbudowy uniwersyteckiej infrastruktury dydaktycznej i będzie kosztował 26,5 mln zł. Kwota na ten cel w całości pochodzić będzie z UE, w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

 Zintegrowany system teleinformatyczny już wkrótce w UJK

Wykonawca - Firma Qumak-Sekom - musi przygotować we współpracy z uczelnią projekt, a następnie wykonać system IT w zakresie modernizacji sieci szkieletowej, budowy sieci bezprzewodowej WiFi oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa sieci i stopnia ochrony zasobów teleinformatycznych. Kolejnym zadaniem jest budowa zjednoczonego systemu łączności na bazie technologii IP oraz stworzenie środowiska przetwarzania danych i wdrożenia mechanizmów monitorowania i zarządzania zasobami IT.

Nowoczesny system informatyczny zdecydowanie usprawni komunikację wewnątrz uczelni oraz będzie wspomagał kompleksowe zarządzanie uniwersytetem. Uruchomione zostaną następujące moduły sieciowe: rekrutacja, pomoc socjalna, ewidencja, rozliczanie procesu dydaktycznego oraz te związane z obsługą administracji, kadr, płac, finansów, księgowości i logistyki. Zakończenie wdrażania systemu przewidziane jest na koniec 2013 roku.

Emilia Stelmaszczyk 04.04.2012