Budżet Kielc na 2020 rok. Ponad 100 milionów na minusie

Poznaliśmy szczegóły budżetu Kielc na 2020 rok. Pojawił się już jego projekt. Wynika z niego, że powstanie dziura budżetowa o wartości 108,5 miliona złotych. Jak ratusz chce ją załatać?

Budżet Kielc na 2020 rok. Ponad 100 milionów na minusie


W 2020 roku dochody miasta Kielce mają wynieść 1 miliard 447 milionów złotych. Uchwała budżetowa zakłada, że wydatki wyniosą nieco ponad 1 miliard 555 milionów. Przeglądając projekt, łatwo wyliczyć, że zabraknie 108,5 miliona. Deficyt ma być pokryty długoterminowym kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 90 milionów. Pozostała część ma pochodzić z wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bieżącym budżetu miasta.

Projekt budżetu na 2020 rok zakłada, że Kielce najwięcej wydadzą na oświatę i wychowanie – prawie 420 milionów złotych. Na drugim miejscu znajduje się transport i łączność – 295 milionów, na trzecim wydatki związane z rodziną – prawie 252 miliony.