Wojewoda odmówił udzielenia informacji na temat przyznanych w urzędzie nagród

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz odmówił udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące przyznany w urzędzie wojewódzkim nagród za 2020 rok. O udzielenie informacji publicznej wnioskowało Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich.

Wojewoda odmówił udzielenia informacji na temat przyznanych w urzędzie nagród


Stowarzyszenie RIO złożyło wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusz o udostępnienie listy imion i nazwisk oraz stanowisk pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, którzy w 2020 r. otrzymali nagrodę/nagrody, premie, dodatki uwzględniając wysokości kwotowe oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody, premii, dodatku.

Dodatkowe pytanie w ramach wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczyło udostępnienia listy imion i nazwisk oraz stanowisk pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, którzy w 2020 r. otrzymali podwyżki wraz z podaniem wysokości kwotowej w odniesieniu do każdego z pracowników.

Jak informuje Stowarzyszenie, dyrektor Anna Król, działając z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego wezwała do wykazania szczególnego interesu publicznego w zakresie wniosku i pytań w nim zawartych.

Następnie 29 stycznia wojewoda świętokrzyski wydał decyzję odmowną. Argumentem miał być brak wykazania interesu społecznego w związku z rzekomym przetwarzaniem informacji.

„W przedmiotowej sprawie szeroki zakres wniosku, wymaga zgromadzenia i przekształcenia wielu dokumentów, wiąże się to z podjęciem takich działań organizacyjnych i zaangażowania środków osobowych, które zakłócają normalny tok działania Urzędu i utrudniają wykonywanie przypisanych mu zadań. Informacja wytworzona w ten sposób, pomimo że składa się z wielu informacji prostych będących w posiadaniu organu, powinna być uznana za informację przetworzoną, bowiem powstały w wyniku wskazanych wyżej działań zbiór nie istniał w chwili wystąpienia z żądaniem o udostępnienie informacji publicznej.” - czytamy na stronie Stowarzyszenia RIO, uzasadnienie wojewody.

Stowarzyszenie na własną rękę ustaliło, iż w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach został wdrożony system ERP enova 365 w wersji platynowej, najbardziej rozbudowanej wersji oferowanej przez producenta, posiadający zaawansowane systemy raportowania i kontroli, pozwalający na generowanie pracownikom i kierownikom informacji wymaganych na potrzeby bieżącej pracy.

Jak informuje Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich, na decyzję wojewody świętokrzyskiego została skierowana skarga do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"Ostatecznie po decyzji odmownej w dniu 16.02.2021 złożyliśmy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego, podważając decyzję Wojewody. Zarzuciliśmy Wojewodzie, że w decyzji powołuje się na konieczność gromadzenia dokumentów i ich analizy, zaangażowania środków osobowych co zakłóciłoby normalne funkcjonowanie urzędu. Uważamy, że jest zupełnie odwrotnie. Wojewoda Świętokrzyski mimo wskazań wnioskodawcy zawartych w piśmie z dnia 29.12.2020 nie odnosi się na żadnym etapie postepowania do możliwości generowania wnioskowanych informacji bezpośrednio z systemu kadrowo-płacowego, na którym opiera swoją pracę urząd." - informuje Stowarzyszenie RIO.

"W naszej ocenie postawa Wojewody była sprzeczna z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów, który w kwietniu kierował słowa do podległych Wojewodów o wprowadzenie oszczędności w administracji publicznej.(...)Wojewoda Świętokrzyski nie zastosował się do zaleceń swojego zwierzchnika, a wydaniem decyzji odmownej odmówił opinii publicznej prawa do informacji, jak w czasach pandemii Wojewoda Świętokrzyski rozporządza mieniem publicznym, tj. odmówił społecznej kontroli nad wydatkami publicznymi." - informuje Stowarzyszenie.

Więcej na ten temat na stronie Stowarzyszenia RIO: Wojewoda odmówił -sprawa trafiła do MSWiA

Odpowiedzi

Panie Koniusz - chcemy wiedzieć, jak Pan wydaje nasze pieniądze. Czy Pan to rozumie - nasze?

Po tym czasie urzędowania prosimy pana wojewodę o podanie swojego największego sukcesu i największej porażki

My mieszkańcy bylibyśmy bardzo zadowoleni jakby pan się właśnie określił na to co ktoś napisał powyżej

Co ze szpitalem we Włoszczowie i jego rodzinnym Pińczowie. Mówią, że w najbliższym czasie są do zamknięcia.

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych komentarzy. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą z tego tytułu ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną. Ponadto redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy wulgarnych, zawierających linki lub nieodnoszących się do treści merytorycznej itp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------