Znaleziono szczątki trzech osób

Szczątki trzech osób - prawdopodobnie ofiar komunizmu – odnaleźli na Cmentarzu na Piaskach w Kielcach badacze Instytutu Pamięci Narodowej. Jest to efekt zakończenia prac poszukiwawczych, prowadzonych m. in. na tzw. kieleckiej Łączce.

Znaleziono szczątki trzech osób

Prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na Cmentarzu na Piaskach prowadziło od poniedziałku Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN, kierowane przez wiceprezesa Instytutu Krzysztofa Szwagrzyka. W miejscu nazwanym "kielecką Łączką" grzebano osoby stracone w kieleckim więzieniu w latach 40. i 50. XX wieku - wśród nich więźniów politycznych - oraz, prawdopodobnie, ofiary przesłuchań Urzędu Bezpieczeństwa i obław wojsk Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szczątki dwóch osób znaleziono na "Łączce" w dolnej części nekropolii, a trzeciej - w części cmentarza położonej w pobliżu ulicy Zagnańskiej. IPN szacuję, że ustalanie tożsamości poległych może potrwać od 3 do 6 miesięcy. Odnalezione szczątki należą najprawdopodobniej do członków Organizacji Niepodległościowej „Błyskawica”, działającej w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

IPN pierwsze badania na kieleckim cmentarzu przeprowadził jesienią 2016 roku. Wówczas znaleziono szczątki dwóch osób. Po identyfikacji potwierdzono, że byli to zamordowani w Kielcach członkowie antykomunistycznego podziemia - Ludwik Machalski ps. Mnich i Bronisław Klimczak ps. Sokół.

fot.Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN